Świadectwa charakterystyki energetycznej

Oto kilka najczęściej zadawanych pytań na temat świadectwa charakterystyki energetycznej:
 1. Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej? Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który informuje o zużyciu energii przez budynek lub jego część. Obejmuje on informacje na temat energochłonności budynku, zużycia energii na ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową, a także o emisji dwutlenku węgla i innych substancji związanych z energetycznym wpływem budynku.
 2. Dla jakich budynków wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej? Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, które są nowe lub remontowane, a także dla budynków użyteczności publicznej, które mają powierzchnię większą niż 250 metrów kwadratowych.
 3. Kto może wydać świadectwo charakterystyki energetycznej?
  Świadectwo charakterystyki energetycznej może wydać tylko uprawniony do tego specjalista, taki jak architekt, inżynier budowlany, inspektor energetyczny lub certyfikowany doradca energetyczny.
 4. Jakie informacje zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej?
  Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera informacje na temat klas energetycznych budynku, zużycia energii, emisji dwutlenku węgla oraz zaleceń dotyczących poprawy efektywności energetycznej.
 5. Jakie są koszty związane z uzyskaniem świadectwa charakterystyki energetycznej? Koszt uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej zależy od wielu czynników, takich jak wielkość budynku, jego lokalizacja i stopień skomplikowania. Średnio koszt ten wynosi od 300 do 800 złotych.
 6. Czy każdy właściciel budynku musi mieć świadectwo charakterystyki energetycznej? Tak, każdy właściciel budynku, który jest objęty wymogiem uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej, musi go posiadać. W przypadku braku takiego dokumentu grozi kara finansowa.
 1. Czy każda nieruchomość musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej?
Nie, nie każda nieruchomość musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Wymóg ten dotyczy nieruchomości przeznaczonych do użytkowania, w których występuje wymiana energii, takiej jak ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja i ciepła woda użytkowa. Oznacza to, że świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane dla budynków mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej i handlowych, ale nie jest konieczne dla budynków gospodarczych, magazynów i hal produkcyjnych.
 1. Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne bezterminowo?
Nie, świadectwo charakterystyki energetycznej ma określony termin ważności. Wynosi on 10 lat od daty jego wystawienia. Po upływie tego czasu konieczne jest wykonanie nowego świadectwa, aby określić aktualny stan energetyczny nieruchomości.
 1. Czy koszty wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej są uzależnione od wielkości nieruchomości?
Tak, koszty wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej zależą w dużej mierze od wielkości nieruchomości oraz od jej stopnia skomplikowania. Koszty mogą także różnić się w zależności od regionu kraju oraz od wybranej firmy lub osoby wykonującej to zadanie. Średni koszt wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej dla mieszkania o powierzchni 50-100 m2 wynosi około 300-500 złotych, natomiast dla budynku wielorodzinnego lub obiektu użyteczności publicznej może wynosić kilka tysięcy złotych.
 1. Czy wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej jest jednorazowym kosztem?
Tak, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej jest jednorazowym kosztem. Jednakże, jeśli po analizie stanu energetycznego nieruchomości zostanie stwierdzone, że wymaga ona poprawy, konieczne będzie poniesienie ponownych kosztów sporządzenia takiego świadectwa po modernizacji nieruchomości