Działki na sprzedaż | Hestia Nieruchomości
zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert
sortuj

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

BEZRZECZE,

1 200 000 | 1007 m2
nr oferty: 405090

Na sprzedaż jedna z ostatnich działek budowlanych na zamkniętym osiedlu domów na Bezrzeczu. Osiedle zamknięte, ładnie zagospodarowane z ogólnodostępnym placem zabaw dla mieszkańców, drogi wewnętrzne polbrukowe, oświetlone. Działka idealnie usytuowana względem stron świata, wjazd od strony północnej ( ogród strona południowa ). Dla działki zostały wykonane badania gruntu. Stwierdzone warunki gruntowo-wodne bezproblemowo nadają się do posadowienia bezpośredniego np. przy zastosowaniu ław fundamentowych. Media : Gaz i prąd na granicy działki, woda i kanalizacja na działce. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 10 MN, przeznaczenie terenu : -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; a) zabudowa wolnostojąca, b) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działki, d) wysokość zabudowy - 2÷3 kondygnacji - do 12,0 m , - maksymalną wysokość 3 kondygnacje - do 12,0 m ustala się obligatoryjnie na powierzchni 60÷75% powierzchni zabudowy budynku, - na powierzchni do 40% powierzchni zabudowy budynku dopuszcza się taras na poziomie 2 lub/i 3 kondygnacji lub/i wysokość 1 kondygnacji krytą dachem przestrzennym, 2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu e) dachy główne symetryczne, czterospadowe z kalenicą , o kącie nachylenia 35÷45 . f ) zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy - wg rysunku planu, g) maksymalna łączna szerokość lukarn - 40% szerokości dolnej krawędzi dachu, - zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, h) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 55% powierzchni każdej działki, i ) obowiązują, metalowe ogrodzenia ażurowe z dopuszczeniem cokołów i słupków murowanych, o maksymalnej wysokości 1,8 m ; Świetna lokalizacja, wokół wybudowane nowe domy. Oferta na wyłączność. Zapraszam na prezentację.

Działka na sprzedaż
1 200 000 | 1007 m2
Bezrzecze,
nr oferty: 405090
Rodzaj działki:
BUDOWLANA
Powierzchnia działki:
1007.00 m2
Dojazd:
KOSTKA BRUKOWA
KSztałt działki:
PROSTOKĄT
Na sprzedaż jedna z ostatnich działek budowlanych na zamkniętym osiedlu domów na Bezrzeczu. Osiedle zamknięte, ładnie zagospodarowane z ogólnodostępnym placem zabaw dla mieszkańców, drogi wewnętrzne polbrukowe, oświetlone. Działka idealnie usytuowana względem stron świata, wjazd od strony północnej ( ogród strona południowa ). Dla działki zostały wykonane badania gruntu. Stwierdzone warunki gruntowo-wodne bezproblemowo nadają się do posadowienia bezpośredniego np. przy zastosowaniu ław fundamentowych. Media : Gaz i prąd na granicy działki, woda i kanalizacja na działce. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 10 MN, przeznaczenie terenu : -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; a) zabudowa wolnostojąca, b) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działki, d) wysokość zabudowy - 2÷3 kondygnacji - do 12,0 m , - maksymalną wysokość 3 kondygnacje - do 12,0 m ustala się obligatoryjnie na powierzchni 60÷75% powierzchni zabudowy budynku, - na powierzchni do 40% powierzchni zabudowy budynku dopuszcza się taras na poziomie 2 lub/i 3 kondygnacji lub/i wysokość 1 kondygnacji krytą dachem przestrzennym, 2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu e) dachy główne symetryczne, czterospadowe z kalenicą , o kącie nachylenia 35÷45 . f ) zasada lokalizacji zabudowy - kierunek kalenicy - wg rysunku planu, g) maksymalna łączna szerokość lukarn - 40% szerokości dolnej krawędzi dachu, - zakaz stosowania lukarn typu trapezowego, h) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 55% powierzchni każdej działki, i ) obowiązują, metalowe ogrodzenia ażurowe z dopuszczeniem cokołów i słupków murowanych, o maksymalnej wysokości 1,8 m ; Świetna lokalizacja, wokół wybudowane nowe domy. Oferta na wyłączność. Zapraszam na prezentację.
czytaj dalej
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DOŁUJE,

915 000 | 3660 m2
nr oferty: 405086

Dołuje - propozycją sprzedaży jest działka komercyjna o powierzchni 3660m2. Bardzo dobra lokalizacja, teren bezpośrednio skomunikowany z drogą krajową nr 10, położony ok. 2 km od zjazdu na autostradę S3. Właściciel wykonał: 1/ projekt oraz otrzymał pozwolenie na budowę instalacji gazowej do wszystkich działek 2/ projekt i pozwolenie na budowę na wykonanie zjazdu z drogi krajowej nr 10, projekt organizacji ruchu zatwierdzony został przez Komendę Policji 3/ projekt i pozwolenie na budowę na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza instalacji wodociągowej w której partycypuje Gmina 4/ projekt na utwardzenie drogi dojazdowej oraz projekt na odwodnienie tego odcinka drogi - kanalizacja deszczowa 5/ wykonane zostały badania gruntu. Teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, teren położony jest w strefie rozwoju funkcji komercyjnych i publicznych. Działka obecnie w statusie działki rolnej R IV A. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się hale magazynowe i obiekty produkcyjne. Działka o powierzchni 3660 m2 w cenie 915.000 zł wraz z udziałem w drodze. Do ceny należy doliczyć podatek VAT 23%. Polecam.

Działka na sprzedaż
915 000 | 3660 m2
Dołuje,
nr oferty: 405086
Rodzaj działki:
KOMERCYJNA
Powierzchnia działki:
3660.00 m2
Dojazd:
ASFALTOWA
Dołuje - propozycją sprzedaży jest działka komercyjna o powierzchni 3660m2. Bardzo dobra lokalizacja, teren bezpośrednio skomunikowany z drogą krajową nr 10, położony ok. 2 km od zjazdu na autostradę S3. Właściciel wykonał: 1/ projekt oraz otrzymał pozwolenie na budowę instalacji gazowej do wszystkich działek 2/ projekt i pozwolenie na budowę na wykonanie zjazdu z drogi krajowej nr 10, projekt organizacji ruchu zatwierdzony został przez Komendę Policji 3/ projekt i pozwolenie na budowę na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza instalacji wodociągowej w której partycypuje Gmina 4/ projekt na utwardzenie drogi dojazdowej oraz projekt na odwodnienie tego odcinka drogi - kanalizacja deszczowa 5/ wykonane zostały badania gruntu. Teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, teren położony jest w strefie rozwoju funkcji komercyjnych i publicznych. Działka obecnie w statusie działki rolnej R IV A. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się hale magazynowe i obiekty produkcyjne. Działka o powierzchni 3660 m2 w cenie 915.000 zł wraz z udziałem w drodze. Do ceny należy doliczyć podatek VAT 23%. Polecam.
czytaj dalej
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

WYSOKA KAMIEŃSKA,

85 000 | 1556 m2
nr oferty: 405084

Nieruchomość niezabudowana w obrębie Wysoka Kamieńska o powierzchni 0,1556 ha. Działka położona jest w miejscowości Wysoka Kamieńska (woj. zachodniopomorskie, powiat Kamieński, gmina Golczewo), na uboczu, w sąsiedztwie lasów i pól uprawnych, rzeczki Wołczenica, 5 minut od drogi od trasy S3/E65 przy rozwidleniu dróg na Międzyzdroje i Kamień Pomorski. W okolicy budują się już domy jednorodzinne i w niedalekiej przyszłości mają powstać drogi wewnętrzne utwardzone wykonane przez gminę Golczewo. Dostęp do wody i energii elektrycznej w drodze. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Wysoka Kamieńska działka położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkalną zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - uchwała nr XXIX/191/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 10 listopada 2005 r. Zasady zagospodarowania terenu: a) udział powierzchni zabudowanej do powierzchni działki - maksimum 10%, b) udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki - minimum 80%, głównie z nasadzeniami drzew i krzewów z przewagą gatunków zimozielonych, c) zabudowa mieszkaniowa - wolnostojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym, o wysokości - do 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy, liczonej przy najniżej położonym wejściu do budynku; wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu - do 0,6 m, d) zabudowa gospodarcza (garażowa) - wolnostojąca lub dobudowana do budynku - jedna kondygnacja bez podpiwniczenia, o wysokości do 6,0 m od poziomu terenu do kalenicy, liczonej przy najniżej położonym wejściu do budynku; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu - do 0,3 m, e) dachy wysokie, wielospadowe, z dopuszczeniem typu mansardowego; w przypadku realizacji garażu w formie dobudowanej do budynku dopuszcza się przekrycie go stropodachem z wykorzystaniem jako taras dostępny z poziomu poddasza, f) kąty pochylenia połaci dachowych - 25÷45°; przy dachach typu mansardowego pochylenie połaci ściennych - 60÷ 80°, a połaci dachowych - 20÷ 30°; krycie - dachówką lub blachą powlekaną dachówkopodobną lub papą bitumiczną termozgrzewalną, g) szerokości elewacji frontowych - w przedziale 10,0÷25,0 m, h) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach poszczególnych działek w ilościach: minimum 2 miejsca w garażu wbudowanym lub dobudowanym lub wolno stojącym oraz minimum 2 miejsca parkingowe, i) dopuszcza się oddzielenie działek ogrodzeniami trwałymi o wysokości do 2,0 m od poziomu terenu: - wzdłuż dróg typu ozdobnego, z materiałów i o wystroju nawiązujących do tradycji regionalnych; - pomiędzy działkami typu dowolnego - zgodnie z przepisami szczególnymi, j) przed przystąpieniem do inwestycji należy przeprowadzić badanie geologiczne gruntu celem ustalenia możliwości i głębokości posadowienia ław fundamentowych.

Działka na sprzedaż
85 000 | 1556 m2
Wysoka Kamieńska,
nr oferty: 405084
Rodzaj działki:
ROLNO-BUDOWLANA
Powierzchnia działki:
1556.00 m2
Dojazd:
UTWARDZONA
Nieruchomość niezabudowana w obrębie Wysoka Kamieńska o powierzchni 0,1556 ha. Działka położona jest w miejscowości Wysoka Kamieńska (woj. zachodniopomorskie, powiat Kamieński, gmina Golczewo), na uboczu, w sąsiedztwie lasów i pól uprawnych, rzeczki Wołczenica, 5 minut od drogi od trasy S3/E65 przy rozwidleniu dróg na Międzyzdroje i Kamień Pomorski. W okolicy budują się już domy jednorodzinne i w niedalekiej przyszłości mają powstać drogi wewnętrzne utwardzone wykonane przez gminę Golczewo. Dostęp do wody i energii elektrycznej w drodze. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Wysoka Kamieńska działka położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkalną zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - uchwała nr XXIX/191/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 10 listopada 2005 r. Zasady zagospodarowania terenu: a) udział powierzchni zabudowanej do powierzchni działki - maksimum 10%, b) udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki - minimum 80%, głównie z nasadzeniami drzew i krzewów z przewagą gatunków zimozielonych, c) zabudowa mieszkaniowa - wolnostojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym, o wysokości - do 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy, liczonej przy najniżej położonym wejściu do budynku; wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu - do 0,6 m, d) zabudowa gospodarcza (garażowa) - wolnostojąca lub dobudowana do budynku - jedna kondygnacja bez podpiwniczenia, o wysokości do 6,0 m od poziomu terenu do kalenicy, liczonej przy najniżej położonym wejściu do budynku; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu - do 0,3 m, e) dachy wysokie, wielospadowe, z dopuszczeniem typu mansardowego; w przypadku realizacji garażu w formie dobudowanej do budynku dopuszcza się przekrycie go stropodachem z wykorzystaniem jako taras dostępny z poziomu poddasza, f) kąty pochylenia połaci dachowych - 25÷45°; przy dachach typu mansardowego pochylenie połaci ściennych - 60÷ 80°, a połaci dachowych - 20÷ 30°; krycie - dachówką lub blachą powlekaną dachówkopodobną lub papą bitumiczną termozgrzewalną, g) szerokości elewacji frontowych - w przedziale 10,0÷25,0 m, h) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach poszczególnych działek w ilościach: minimum 2 miejsca w garażu wbudowanym lub dobudowanym lub wolno stojącym oraz minimum 2 miejsca parkingowe, i) dopuszcza się oddzielenie działek ogrodzeniami trwałymi o wysokości do 2,0 m od poziomu terenu: - wzdłuż dróg typu ozdobnego, z materiałów i o wystroju nawiązujących do tradycji regionalnych; - pomiędzy działkami typu dowolnego - zgodnie z przepisami szczególnymi, j) przed przystąpieniem do inwestycji należy przeprowadzić badanie geologiczne gruntu celem ustalenia możliwości i głębokości posadowienia ław fundamentowych.
czytaj dalej
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

POŁCHOWO,

59 670 | 1326 m2
nr oferty: 405064

Działka w miejscowości Połchowo z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Oznaczenie terenu MNj1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego; - maksymalna powierzchnia zabudowy działki do 25%. - dach dwu lub wielospadowy - kąt nachylenia głównych połaci od 30° do 45°. - dach kryty dachówką betonową lub ceramiczną w kolorze czerwonym lub ceglastym. - wysokość zabudowy do 10 metrów. - dopuszcza się zabudowę obiektu obiektami gospodarczymi, wolnostojący garaż, o wysokości do 4,5 m - powierzchnia biologicznie czynna minimum 60% powierzchni działki. Media; szambo, prąd w odległości około 900m, studnia do wybudowania. Działka w terenie zielonym, w pobliżu las, kilka minut spacerem Zalew Kamieński. Rzeka Dziwna w odległości około 900 metrów. Najbliższa plaża nadmorska w odległości około 20 kilometrów. Do Połchowa około 900 metrów. Brak uzbrojenia, prąd przy zabudowaniach.

Działka na sprzedaż
59 670 | 1326 m2
Połchowo,
nr oferty: 405064
Rodzaj działki:
BUDOWLANA
Powierzchnia działki:
1326.00 m2
Dojazd:
UTWARDZONA
KSztałt działki:
PROSTOKĄT
Działka w miejscowości Połchowo z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Oznaczenie terenu MNj1- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego; - maksymalna powierzchnia zabudowy działki do 25%. - dach dwu lub wielospadowy - kąt nachylenia głównych połaci od 30° do 45°. - dach kryty dachówką betonową lub ceramiczną w kolorze czerwonym lub ceglastym. - wysokość zabudowy do 10 metrów. - dopuszcza się zabudowę obiektu obiektami gospodarczymi, wolnostojący garaż, o wysokości do 4,5 m - powierzchnia biologicznie czynna minimum 60% powierzchni działki. Media; szambo, prąd w odległości około 900m, studnia do wybudowania. Działka w terenie zielonym, w pobliżu las, kilka minut spacerem Zalew Kamieński. Rzeka Dziwna w odległości około 900 metrów. Najbliższa plaża nadmorska w odległości około 20 kilometrów. Do Połchowa około 900 metrów. Brak uzbrojenia, prąd przy zabudowaniach.
czytaj dalej
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

POŁCHOWO,

59 670 | 1326 m2
nr oferty: 405046

Oferowany na sprzedaż działka położona w miejscowości Połchowo. Połchowo położone jest tuż u wylotu rzeki Dziwna do Zatoki Kamieńskiej. Bardzo dobrze skomunikowany z morzem i Zalewem Szczecińskim. Do najbliższej nadmorskiej plaży od oferowanego terenu jest zaledwie 20 km. Działka przeznaczona na sprzedaż położona jest w sąsiedztwie terenów zielonych ( lasu ). Do rzeki Dziwny od tego miejsca jest około 900 m. W podobnej odległości znajduje się wioska Połchowo. Najbliższe zabudowania znajdują się w promieniu około 700 m. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. USTALENIA KOMPOZYCJI I FORMY ZABUDOWY WG. PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - budynki jednorodzinne wolnostojące - całkowita wysokość zabudowy do 10 m do najwyższego punktu dachu - dwie kondygnacje wraz z poddaszem użytkowym - dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 30 do 45 stopni - maksymalna powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni działki - dopuszcza się zabudowę terenu jednokondygnacyjnymi obiektami gospodarczymi oraz wolnostojącymi garażami o maksymalnej wysokości tych obiektów do 4,5 m. Działka nieuzbrojona. Najbliższe uzbrojenie ( prąd ) przy istniejących zabudowaniach.

Działka na sprzedaż
59 670 | 1326 m2
Połchowo,
nr oferty: 405046
Rodzaj działki:
BUDOWLANA
Powierzchnia działki:
1326.00 m2
Dojazd:
GRUNTOWA
KSztałt działki:
PROSTOKĄT
Oferowany na sprzedaż działka położona w miejscowości Połchowo. Połchowo położone jest tuż u wylotu rzeki Dziwna do Zatoki Kamieńskiej. Bardzo dobrze skomunikowany z morzem i Zalewem Szczecińskim. Do najbliższej nadmorskiej plaży od oferowanego terenu jest zaledwie 20 km. Działka przeznaczona na sprzedaż położona jest w sąsiedztwie terenów zielonych ( lasu ). Do rzeki Dziwny od tego miejsca jest około 900 m. W podobnej odległości znajduje się wioska Połchowo. Najbliższe zabudowania znajdują się w promieniu około 700 m. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. USTALENIA KOMPOZYCJI I FORMY ZABUDOWY WG. PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - budynki jednorodzinne wolnostojące - całkowita wysokość zabudowy do 10 m do najwyższego punktu dachu - dwie kondygnacje wraz z poddaszem użytkowym - dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 30 do 45 stopni - maksymalna powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni działki - dopuszcza się zabudowę terenu jednokondygnacyjnymi obiektami gospodarczymi oraz wolnostojącymi garażami o maksymalnej wysokości tych obiektów do 4,5 m. Działka nieuzbrojona. Najbliższe uzbrojenie ( prąd ) przy istniejących zabudowaniach.
czytaj dalej
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

POŁCHOWO,

54 000 | 1200 m2
nr oferty: 405044

Oferowany na sprzedaż działka położona w miejscowości Połchowo. Połchowo położone jest tuż u wylotu rzeki Dziwna do Zatoki Kamieńskiej. Bardzo dobrze skomunikowany z morzem i Zalewem Szczecińskim. Do najbliższej nadmorskiej plaży od oferowanego terenu jest zaledwie 20 km. Działka przeznaczona na sprzedaż położona jest w sąsiedztwie terenów zielonych ( lasu ). Do rzeki Dziwny od tego miejsca jest około 900 m. W podobnej odległości znajduje się wioska Połchowo. Najbliższe zabudowania znajdują się w promieniu około 700 m. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. USTALENIA KOMPOZYCJI I FORMY ZABUDOWY WG. PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - budynki jednorodzinne wolnostojące - całkowita wysokość zabudowy do 10 m do najwyższego punktu dachu - dwie kondygnacje wraz z poddaszem użytkowym - dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 30 do 45 stopni - maksymalna powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni działki - dopuszcza się zabudowę terenu jednokondygnacyjnymi obiektami gospodarczymi oraz wolnostojącymi garażami o maksymalnej wysokości tych obiektów do 4,5 m. Działka nieuzbrojona. Najbliższe uzbrojenie ( prąd ) przy istniejących zabudowaniach.

Działka na sprzedaż
54 000 | 1200 m2
Połchowo,
nr oferty: 405044
Rodzaj działki:
BUDOWLANA
Powierzchnia działki:
1200.00 m2
Dojazd:
GRUNTOWA
Oferowany na sprzedaż działka położona w miejscowości Połchowo. Połchowo położone jest tuż u wylotu rzeki Dziwna do Zatoki Kamieńskiej. Bardzo dobrze skomunikowany z morzem i Zalewem Szczecińskim. Do najbliższej nadmorskiej plaży od oferowanego terenu jest zaledwie 20 km. Działka przeznaczona na sprzedaż położona jest w sąsiedztwie terenów zielonych ( lasu ). Do rzeki Dziwny od tego miejsca jest około 900 m. W podobnej odległości znajduje się wioska Połchowo. Najbliższe zabudowania znajdują się w promieniu około 700 m. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. USTALENIA KOMPOZYCJI I FORMY ZABUDOWY WG. PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - budynki jednorodzinne wolnostojące - całkowita wysokość zabudowy do 10 m do najwyższego punktu dachu - dwie kondygnacje wraz z poddaszem użytkowym - dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 30 do 45 stopni - maksymalna powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni działki - dopuszcza się zabudowę terenu jednokondygnacyjnymi obiektami gospodarczymi oraz wolnostojącymi garażami o maksymalnej wysokości tych obiektów do 4,5 m. Działka nieuzbrojona. Najbliższe uzbrojenie ( prąd ) przy istniejących zabudowaniach.
czytaj dalej
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

KOBYLANKA,

320 000 | 1005 m2
nr oferty: 405050

Zapraszam do zapoznania się z nową ofertą sprzedaży działki w Kobylance. Nieruchomość znajduje się blisko jeziora Miedwie! Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje: - zabudowa jednorodzinna wolno stojąca; - powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni działki; - powierzchna biologicznie czynna nie mniejsza niż 60%; - wysokość budynku mieszkalnego od 6,5 m do 9,0 m, do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym ostatnia w poddaszu użytkowym, - dach budynku mieszkalnego symetryczny dwu- lub czterospadowy, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 35 do 45, Dostępne media: - woda - z sieci miejskiej, w drodze przy samej działce; - kanalizacja - sieć miejska, w drodze przy samej działce; - prąd - skrzynka na działce; - gaz - skrzynka na działce. Malownicza okolica, działka położona w pobliżu jeziora Miedwie i lasu. Wokół powstaje nowoczesne osiedle domów jednorodzinnych. Polecam szczególnie ze względu na lokalizację i położenie nieruchomości.

Działka na sprzedaż
320 000 | 1005 m2
Kobylanka,
nr oferty: 405050
Rodzaj działki:
BUDOWLANA
Powierzchnia działki:
1005.00 m2
Dojazd:
KOSTKA BRUKOWA
KSztałt działki:
TRAPEZ
Zapraszam do zapoznania się z nową ofertą sprzedaży działki w Kobylance. Nieruchomość znajduje się blisko jeziora Miedwie! Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje: - zabudowa jednorodzinna wolno stojąca; - powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni działki; - powierzchna biologicznie czynna nie mniejsza niż 60%; - wysokość budynku mieszkalnego od 6,5 m do 9,0 m, do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym ostatnia w poddaszu użytkowym, - dach budynku mieszkalnego symetryczny dwu- lub czterospadowy, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 35 do 45, Dostępne media: - woda - z sieci miejskiej, w drodze przy samej działce; - kanalizacja - sieć miejska, w drodze przy samej działce; - prąd - skrzynka na działce; - gaz - skrzynka na działce. Malownicza okolica, działka położona w pobliżu jeziora Miedwie i lasu. Wokół powstaje nowoczesne osiedle domów jednorodzinnych. Polecam szczególnie ze względu na lokalizację i położenie nieruchomości.
czytaj dalej
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

GRYFINO,

190 000 | 3800 m2
nr oferty: 405017

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą. Działka siedliskowa o powierzchni 3800m2 zlokalizowana jest w cichej części Gryfina (osiedle Grajdołek). Nieruchomość bezpośrednio graniczy z działką na której znajduje się niedawno wybudowany dom. W pobliżu znajduje się jezioro Wełtyńskie (ok. 8 min). Droga dojazdowa do posesji asfaltowa. Ścieżka rowerowe po drugiej stronie ulicy. Prąd znajduje się w drodze. Woda ze studni głębinowej. Istnieje też możliwość podłączenia wody do sieci miejskiej za dodatkową opłatą. Dobra komunikacja ze Szczecinem (ok. 30min). Do centrum Gryfina (ok. 3 min). W pobliżu pola, lasy, jeziora. Sklepy, dworzec, szkoły, przedszkola, basen, restauracje. Cena do negocjacji. Wyłączność biura. Gorąco polecam i zapraszam na prezentacje ze względu na lokalizację dla osób cenionych sobie cisze i spokój.

Działka na sprzedaż
190 000 | 3800 m2
Gryfino,
nr oferty: 405017
Rodzaj działki:
SIEDLISKOWA
Powierzchnia działki:
3800.00 m2
Dojazd:
ASFALTOWA
KSztałt działki:
TRAPEZ
Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą. Działka siedliskowa o powierzchni 3800m2 zlokalizowana jest w cichej części Gryfina (osiedle Grajdołek). Nieruchomość bezpośrednio graniczy z działką na której znajduje się niedawno wybudowany dom. W pobliżu znajduje się jezioro Wełtyńskie (ok. 8 min). Droga dojazdowa do posesji asfaltowa. Ścieżka rowerowe po drugiej stronie ulicy. Prąd znajduje się w drodze. Woda ze studni głębinowej. Istnieje też możliwość podłączenia wody do sieci miejskiej za dodatkową opłatą. Dobra komunikacja ze Szczecinem (ok. 30min). Do centrum Gryfina (ok. 3 min). W pobliżu pola, lasy, jeziora. Sklepy, dworzec, szkoły, przedszkola, basen, restauracje. Cena do negocjacji. Wyłączność biura. Gorąco polecam i zapraszam na prezentacje ze względu na lokalizację dla osób cenionych sobie cisze i spokój.
czytaj dalej
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

MIŁOWO,

77 000 | 1100 m2
nr oferty: 404987

Na sprzedaż super położona działka pod lasem pow-1100m2 Na sprzedaż ładnie położona działka pod lasem, super miejsce na dom całoroczny bądź letniskowy. Działka jest położona 5 min drogi samochodem od Stepnicy gdzie znajduje się plaża i marina. Z miłą chęcią udzielę Państwu więcej informacji na temat tej nieruchomości. Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego. ------------------------------------------------------------------------ Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Działka na sprzedaż
77 000 | 1100 m2
Miłowo,
nr oferty: 404987
Rodzaj działki:
ROLNA
Powierzchnia działki:
1100.00 m2
KSztałt działki:
PROSTOKĄT
Na sprzedaż super położona działka pod lasem pow-1100m2 Na sprzedaż ładnie położona działka pod lasem, super miejsce na dom całoroczny bądź letniskowy. Działka jest położona 5 min drogi samochodem od Stepnicy gdzie znajduje się plaża i marina. Z miłą chęcią udzielę Państwu więcej informacji na temat tej nieruchomości. Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego. ------------------------------------------------------------------------ Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
czytaj dalej
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

NIEMIERZE,

99 000 | 1531 m2
nr oferty: 404986

Na sprzedaż działka budowlana z warunkami zabudowy przed podziałem, niezabudowana, zlokalizowana w Niemierzu gmina Siemyśl. Działka ma kształt prostokąta. Nie jest ogrodzona. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej. Piękna okolica i bliskość do Kołobrzegu będzie dużym atutem dla osób poszukujących swojego miejsca do zamieszkania, bez miejskiego gwaru. Atrakcyjna cena, tylko 64 zł za m2. Powierzchnia działki 1531 m2, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydana decyzja o warunkach zabudowy przed podziałem działki na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego z garażem dobudowanym. Media przy działce około 3 metry: prąd, woda, gaz, kanalizacja. Do sprzedaży również druga działka przylegająca do sprzedawanej o pow. 1532 m2. Niemierze - położone w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, w gminie Siemyśl. Polecam atrakcyjną działkę położoną w malowniczej miejscowości Niemierze - zaledwie 15 minut od centrum Kołobrzegu. Zapraszamy! Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny.

Działka na sprzedaż
99 000 | 1531 m2
Niemierze,
nr oferty: 404986
Rodzaj działki:
BUDOWLANA
Powierzchnia działki:
1531.00 m2
Dojazd:
ASFALTOWA
Na sprzedaż działka budowlana z warunkami zabudowy przed podziałem, niezabudowana, zlokalizowana w Niemierzu gmina Siemyśl. Działka ma kształt prostokąta. Nie jest ogrodzona. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej. Piękna okolica i bliskość do Kołobrzegu będzie dużym atutem dla osób poszukujących swojego miejsca do zamieszkania, bez miejskiego gwaru. Atrakcyjna cena, tylko 64 zł za m2. Powierzchnia działki 1531 m2, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydana decyzja o warunkach zabudowy przed podziałem działki na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego z garażem dobudowanym. Media przy działce około 3 metry: prąd, woda, gaz, kanalizacja. Do sprzedaży również druga działka przylegająca do sprzedawanej o pow. 1532 m2. Niemierze - położone w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, w gminie Siemyśl. Polecam atrakcyjną działkę położoną w malowniczej miejscowości Niemierze - zaledwie 15 minut od centrum Kołobrzegu. Zapraszamy! Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny.
czytaj dalej
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

STOBNO,

520 000 | 1731 m2
nr oferty: 404959

Działka budowlana o powierzchni 1731 m2 położona w Stobnie. Działka ma kształt nieregularny. Dojazd do działki drogą asfaltową. Uzbrojeni tj. prąd, woda, gaz, kanalizacja w drodze na granicy działki. Na działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy na 2 budynki dwulokalowe z niezbędną infrastrukturą. Właściciel wystąpił o pozwolenie na budowę, które powinien uzyskać w najbliższym czasie. Projekt przewiduje budowę 4 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z wiatami garażowymi i niezbędną infrastrukturą. POW. ZABUDOWY BUDYNKU: 94,55 m2 POW. UŻYTKOWA BUDYNKU: 145,87 m2. Zestawienie powierzchni: Powierzchnia użytkowa PARTERU 71,25 m2: HOL - 6,63 m2 POM. GOSPODARCZE - 4,84 m2 ŁAZIENKA - 5,58 m2 KL. SCHODOWA - 1,98 m2 POKÓJ DZIENNY - 41,69 m2 KUCHNIA - 10,53 m2. Powierzchnia użytkowa PIĘTRA 74,62 m2: KL. SCHODOWA - 4,66 m2 KORYTARZ - 6,81 m2 POKÓJ - 14,56 m2 POKÓJ - 13.31 m2 ŁAZIENKA - 5,84 m2 POKÓJ- 14,72 m2 POKÓJ - 14,72 m2.

Działka na sprzedaż
520 000 | 1731 m2
Stobno,
nr oferty: 404959
Rodzaj działki:
BUDOWLANA
Powierzchnia działki:
1731.00 m2
Dojazd:
ASFALTOWA
KSztałt działki:
NIEREGULARNY
Działka budowlana o powierzchni 1731 m2 położona w Stobnie. Działka ma kształt nieregularny. Dojazd do działki drogą asfaltową. Uzbrojeni tj. prąd, woda, gaz, kanalizacja w drodze na granicy działki. Na działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy na 2 budynki dwulokalowe z niezbędną infrastrukturą. Właściciel wystąpił o pozwolenie na budowę, które powinien uzyskać w najbliższym czasie. Projekt przewiduje budowę 4 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z wiatami garażowymi i niezbędną infrastrukturą. POW. ZABUDOWY BUDYNKU: 94,55 m2 POW. UŻYTKOWA BUDYNKU: 145,87 m2. Zestawienie powierzchni: Powierzchnia użytkowa PARTERU 71,25 m2: HOL - 6,63 m2 POM. GOSPODARCZE - 4,84 m2 ŁAZIENKA - 5,58 m2 KL. SCHODOWA - 1,98 m2 POKÓJ DZIENNY - 41,69 m2 KUCHNIA - 10,53 m2. Powierzchnia użytkowa PIĘTRA 74,62 m2: KL. SCHODOWA - 4,66 m2 KORYTARZ - 6,81 m2 POKÓJ - 14,56 m2 POKÓJ - 13.31 m2 ŁAZIENKA - 5,84 m2 POKÓJ- 14,72 m2 POKÓJ - 14,72 m2.
czytaj dalej

Oddział Szczecin

71-600 Szczecin
Parkowa 7/2

Oddział Stargard

73-110 Stargard
al. Wyszyńskiego 12-15a

zamieszkaj u siebie