Dąbie! Usługi, produkcja, magazyny i składy! MPZP!

Szczecin, Dąbie

444 000 zł

250 zł/m2
rata od 1 994 zł

Dąbie! Usługi, produkcja, magazyny i składy! MPZP!
symbol oferty
Symbol 411060
powierzchnia działki - Dąbie! Usługi, produkcja, magazyny i składy! MPZP!
Pow. działki 1779,00 m2
rodzaj działki - Dąbie! Usługi, produkcja, magazyny i składy! MPZP!
Rodzaj działki BUDOWLANA
media - Dąbie! Usługi, produkcja, magazyny i składy! MPZP!
Media GAZ,

Szczegóły

Symbol
411060
Cena
444 000 PLN
Cena za m2
250 PLN
Miejscowość
Szczecin
Dzielnica - osiedle
Dąbie
Ulica
Wolińska
Położenie działki
TEREN PŁASKI
Powierzchnia działki
1 779,00 m²
Szerokość działki (mb.)
20,60
Długość działki (mb.)
35,00
Kształt działki
NIEREGULARNY
Rodzaj działki
BUDOWLANA
Forma własności działki
WŁASNOŚĆ
Droga dojazdowa
UTWARDZONA
Energia elektryczna
Podłączony gaz
Rodzaj kanalizacji
SZAMBO
Źródło wody
WODA MIEJSKA,

Opis nieruchomości

Na sprzedaż działka budowlana w Szczecin - Dąbie .

Dostępne media w drodze przy działce : prąd, woda, gaz
Brak kanalizacji - do wykonania szambo lub przydomowa oczyszczalnia.

Działka jest objęte Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
UCHWAŁA NR XXXV/950/17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego `Trzebusz - Chełszcząca` w Szczecinie

Teren elementarny D.D.6108.U,P,S
Ustalenia funkcjonalne:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa, produkcyjna, magazynowa i składy;
2) zakazuje się realizacji usług w zakresie oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej;
3) dopuszcza się usługi m.in. w zakresie:

a) logistyki, transportu, telekomunikacji, działalności w ramach parku technologicznego;
b) działalności socjalnej towarzyszącej głównej funkcji terenu,
c) handlu detalicznego i hurtowego;

4) dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2 ;
5) dopuszcza się lokalizację wydzielonych parkingów dla samochodów ciężarowych;
6) dopuszcza się lokalizację mieszkań funkcyjnych;
7) w wydzieleniu wewnętrznym 1.U ustala się usługi, z dopuszczeniem między innymi lokalizacji mieszkania funkcyjnego, budynku administracyjno - socjalnego.

Ustalenia ekologiczne:

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 25%;
2) w wyznaczonym pasie korytarza ekologicznego, oznaczonym na rysunku planu, obowiązują ustalenia § 6 ust. 2 pkt 6.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 75%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej: od 0,0 do 1,5;
4) maksymalna wysokość zabudowy: 15 m, z zastrzeżeniem pkt 6;
5) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii, z zastrzeżeniem pkt 7;

6) dla terenu objętego wydzieleniem wewnętrznym 1.U oznaczonym na rysunku planu, maksymalna wysokość zabudowy: 9,5 m;
7) dla terenu objętego wydzieleniem wewnętrznym 1.U oznaczonym na rysunku planu, budynki kryte dachami stromymi;
8) dopuszcza się realizację maksymalnie dwóch mieszkań funkcyjnych w budynku wspólnym z prowadzoną działalnością gospodarczą;
9) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 3 000 m2 , z zastrzeżeniem pkt 10;
10) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych w wydzieleniu wewnętrznym 1.U: 1 400 m2 ;
11) dopuszcza się lokalizację: a) wolno stojących tablic reklamowych lub wolno stojących urządzeń reklamowych (będących szyldami); o maksymalnej wysokości 7,5 m i łącznej powierzchni ekspozycyjnej jednostronnie nie przekraczającej 18,0 m2 , b) tablic reklamowych, na wydzielonej na ten cel części elewacji, stanowiącej stały element wystroju architektonicznego, o powierzchni nie przekraczającej 10% elewacji.


Ustalenia inżynieryjne:

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: D.D.6125.KD.L, D.D.6129.KD.D, D.D.6130.KD.D, D.D.6108.U,P,S, D.D.6106.WS, D.D.6109.WS;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę sieci elektroenergetycznej nn w nowej lokalizacji;

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i budowę jako sieci kablowych w nowej lokalizacji; 4) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych SN/nn i realizację sieci elektroenergetycznych.

Zapraszam na prezentację

Lokalizacja nieruchomości

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia mi informacji w zakresie złożonego zapytania o ofertę. Szczegółowe dane na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się tutaj.

Podobne oferty nieruchomości