Atrakcyjne działki na Osiedlu Radosnym w Podańsku

Podańsko

119 842 zł

110 zł/m2
rata od 538 zł

Atrakcyjne działki na Osiedlu Radosnym w Podańsku
symbol oferty
Symbol 406055
powierzchnia działki - Atrakcyjne działki na Osiedlu Radosnym w Podańsku
Pow. działki 1087,00 m2
rodzaj działki - Atrakcyjne działki na Osiedlu Radosnym w Podańsku
Rodzaj działki BUDOWLANO-ROLNA

Szczegóły

Symbol
406055
Nieruchomość dostępna od
03.08.2022
Cena
119 842 PLN
Cena za m2
110 PLN
Miejscowość
Podańsko
Położenie działki
TEREN PŁASKI
Posiada warunki zabudowy
Powierzchnia działki
1 087,00 m²
Szerokość działki (mb.)
28,00
Długość działki (mb.)
39,00
Kształt działki
NIEREGULARNY
Rodzaj działki
BUDOWLANO-ROLNA
Forma własności działki
WŁASNOŚĆ
Droga dojazdowa
CICHA ULICA
Oferta bezpośrednia!
W przypadku tej nieruchomości nasze biuro pobiera wynagrodzenie tylko od sprzedającego

Opis nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest działka o powierzchni 1087 m2 położona
w kompleksie działek na planowanym Osiedlu Radosnym w Podańsku.

Odległości do sąsiednich miejscowości:
- Goleniów ok 1 km,
- centrum Stargardu - 30 km,
- centrum Szczecina - 40 km.

Działka aktualnie porośnięta jest trawą, wstawione zostały słupki graniczne.

Działka posiada decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną.

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikające z przepisów odrębnych:

Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a. gabaryty i forma architektoniczna obiektu budowlanego:
- zabudowa wolnostojąca, otynkowana, max dwukondygnacyjna (parter + poddasze użytkowe lub nieużytkowe)
b. linia nowej zabudowy:
- dla planowanego przedsięwzięcia wyznacza się obowiązującą linię w odległości 6m od granicy działki nr 131/47,
dopuszcza się wysunięcie przed obowiązującą linię zabudowy wykuszy, gzymsów wieńczących,
okapów, balkonów, schodów zewnętrznych w parterze, daszków nad wejściami i ganków - do 2,0 m,
dopuszcza się cofnięcie części budynku w głąb działki
c. wskaźnik ogólnej wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
- wskaźnik zabudowy kubaturowej dla wskazanego terenu wyznaczono na poziomie do 10,33%,
powierzchnia biologicznie czynna min 50% wskazanej powierzchni
d. szerokość elewacji frontowej:
dla planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wyznacza się
szerokość elewacji frontowej o wartości 13 z tolerancją do 20%
e. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki:
- wysokość okapu od poziomu terenu - Ho - 2,5 m - 4,8 m, w przypadku części garażowej
położonej na linii ściany frontowej projektowanego budynku mieszkalnego lub cofniętej w głąb działki dopuszcza się Ho min 2,2 m,
- maksymalna wysokość terenu do kalenicy - max Hk = 8,5 m.
f. geometria dachu:
- kat nachylenia dachu - dach stromy dwuspadowy lub wielospadowy z czytelną kalenicą,
o kącie nachylenia połaci głównych w granicach30-45, kryty dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,
- kierunek głównej kalenicy w stosunku do frontu działki - układ głównej kalenicy równoległy do obowiązującej linii zabudowy
g. dostęp do drogi publicznej:
- pośredni -  poprzez drogę wewnętrzną i działki przez które ustanowiono służebność drogową dojścia i dojazdu.


Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- zaopatrzenie w wodę - projektowane ujęcie własne,
- w zakresie kanalizacji sanitarnej - projektowany szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo)
lub przydomowa oczyszczalnia ścieków,
- odprowadzenie wód opadowych - na własny nieutwardzony teren inwestycji,
- w zakresie zaopatrzenia w ciepło - indywidualne źródło ciepła i/lub
instalacja pozyskująca energię cieplną ze źródeł odnawialnych,
- w zakresie zaopatrzenia w gaz - nie dotyczy,
- w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów obowiązują ustalenia zawarte w regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów,
- w zakresie elektroenergetyki - przyłączenie do sieci energetycznej na zasadach uzgodnionych z Enea Operator Sp. z o.o.

Kompleks działek do sprzedania od 1000 do 1300 m2. Chciałbyś wiedzieć więcej zapraszam do kontaktu.

Oferta przyjęta po dokonaniu analizy ceny rynkowej nieruchomości.
OFERTA BEZPOŚREDNIA - KOSZTY POŚREDNICTWA PONOSI SPRZEDAJĄCY.

Lokalizacja nieruchomości

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia mi informacji w zakresie złożonego zapytania o ofertę. Szczegółowe dane na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się tutaj.

Podobne oferty nieruchomości