Zakup nieruchomości z licytacji komorniczej – co warto wiedzieć?

Kupno nieruchomości zachodniopomorskiej to poważna decyzja, dlatego należy ją dobrze przemyśleć. Przy wyborze nieruchomości uwagę należy zwrócić na wiele aspektów, w tym na jej cenę. Szansą na zakup nieruchomości w atrakcyjnej cenie, która jest zwykle niższa od tej rynkowej, mogą się okazać licytacje komornicze. Czy jednak zawsze wystawione na sprzedaż mieszkania z licytacji stanowią dobrą okazję do jej nabycia? Co warto wiedzieć o zakupie nieruchomości z licytacji komorniczej? Po więcej informacji zapraszamy do naszego artykułu!

Przeglądaj nieruchomości

Zakup nieruchomości z licytacji komorniczej – co warto wiedzieć?

Co warto wiedzieć o nieruchomościach zachodniopomorskich z licytacji komorniczych?

Licytacja komornicza oznacza publiczną sprzedaż nieruchomości dłużnika, wobec którego zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne i jest przeprowadzana przez komornika sądowego. Dłużnikiem są najczęściej osoby z zadłużeniem wobec banków, które udzieliły im kredytu hipotecznego. Ma ona charakter otwarty i dla wielu osób wydaje się doskonałą okazją do nabycia nieruchomości zachodniopomorskiej za niewielkie pieniądze. Aby taka inwestycja była jednak opłacalna, nieruchomość zachodniopomorska z licytacji komorniczej musi być pozbawiona obciążeń, poza tym zainteresowany powinien dokładnie ją obejrzeć przed przystąpieniem do licytacji. Nabywca powinien mieć również środki na pokrycie wadium. Zakup tego rodzaju nieruchomości będzie opłacalny, jeśli jej cena faktycznie będzie niższa od rynkowej. 

Aby tego rodzaju inwestycja nie przysporzyła kupującemu problemów, warto wcześniej zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów. Warto przede wszystkim sprawdzić, czy w mieszkaniu znajdują się dotychczasowi lokatorzy, poza tym uwagę należy zwrócić na stan techniczny lokalu oraz na informacje znajdujące się w księdze wieczystej, w tym np. na to, czy dana nieruchomość nie jest chociażby obciążona hipoteką przymusową, która nie ulega przedawnieniu. 

Jak wygląda zakup mieszkania z licytacji komorniczej?

Licytacja komornicza nieruchomości odbywa się pod kierownictwem komornika, który przedstawia cenę wywoławczą. Przed przystąpieniem do licytacji komorniczej nieruchomości należy uważnie przeczytać obwieszczenie komornicze, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące jej lokalizacji oraz wartości. Kupno nieruchomości z licytacji jest możliwe po przystąpieniu do niej poprzez wpłatę wadium, które wynosi 10% oszacowanej wartości nieruchomości. Następnie uczestnicy licytacji mogą podaną stawkę podbijać. Wygrywa osoba, która zaoferuje najwyższą kwotę, dlatego przed przystąpieniem do licytacji komorniczej nieruchomości w Szczecinie czy jakiejkolwiek innej lokalizacji warto ustalić maksymalną kwotę, jaką można przeznaczyć na jej zakup. Uczestnicy licytacji, którzy jej nie wygrają, otrzymają zwrot wypłaconej kwoty.