ZADATEK A ZALICZKA - czym różnią się te pojęcia ?

Każdy, kto chce nabyć nieruchomości zachodniopomorskie, powinien mieć na uwadze fakt, że ich zakup niemal zawsze wiąże się z koniecznością wcześniejszej wpłaty określonej sumy pieniędzy. Najczęściej są to kwoty rzędu 10 lub 20% wartości nabywanej nieruchomości. Szczecin, jak również Stargard oraz Kołobrzeg to miasta, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród osób poszukujących domów i mieszkań na terenie województwa zachodniopomorskiego. Przy okazji ustalania wysokości wkładu własnego często pojawia się pytanie – czy wpłacana będzie zalicza, czy też zadatek. Czym różnią się te pojęcia i z czym wiążą się konsekwencje każdego z rozwiązań?

Przeglądaj nieruchomości

ZADATEK A ZALICZKA - czym różnią się te pojęcia ?

Nieruchomości zachodniopomorskie – zadatek a zaliczka

Aby dokładnie poznać różnice między zagadnieniami `zadatek a zaliczka`, w pierwszej kolejności należy zapoznać się definicją każdego z pojęć. Zadatek definiuje się jako świadczenie pieniężne, które wręcza się drugiej stronie w momencie zawierania umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Najczęściej wpłaca się go osobie sprzedającej przy podpisywaniu umowy przedwstępnej lub deweloperskiej. Decydując się na nieruchomości zachodniopomorskie, dzięki wpłacie zadatku osoba kupująca rezerwuje nieruchomość. Wówczas sprzedający ma pewność, że osoba kupująca nieruchomość nie wycofa się z umowy bez podania konkretnej przyczyny. W przeciwnym razie straci wpłacony zadatek. W momencie, kiedy sytuacja będzie odwrotna, kupujący może żądać zwrotu wpłaconej kwoty np. w podwójnej wysokości.

Jeśli chodzi o zaliczkę, definiuje się ją jako kwotę, która wpłacana jest jako część zapłaty za zakup towaru lub wykonanie określonej usługi. Zasady związane z wpłatą zaliczki nie są jednak do końca uregulowane prawnie, dlatego kwestie dotyczące ewentualnego zwrotu zaliczki podlegają ogólnym przepisom o wykonywaniu wzajemnych umów. Nie stanowi ona zabezpieczenia wykonania umowy i podlega zwrotowi, bez względu na to, z czyjej winy określona czynność nie została wykonana. Decydując się więc na nieruchomości zachodniopomorskie (zakup mieszkania lub domu) warto wiedzieć, jaka jest różnica między zadatkiem a zaliczką.

Czym różni się zadatek od zaliczki?

Różnica między zadatkiem a zaliczką związana jest przede wszystkim z celem dokonywanej wpłaty. Zadatek wpłaca się przede wszystkim w celu zabezpieczenia wykonania umowy. Zaliczka z kolei wpłacana jest jako część wynagrodzenia za wykonaną w niedługim czasie usługę lub zakupiony towar. Pozostając w temacie `zaliczka a zadatek` należy pamiętać, że zadatek chroni obie strony umowy w przypadku, kiedy nie dojdzie do transakcji nie z ich winy. W przypadku zaliczki takiej pewności nie ma, dlatego jeśli umowa nie zostanie zrealizowana, wpłaconą kwotę należy zwrócić. Zadatek jest regulowany przepisami kodeksu cywilnego, natomiast zaliczka nie podlega regulacjom. Jeśli chodzi o zakup nieruchomości, Szczecin i inne miasta województwa zachodniopomorskiego cieszą się niemalejącym zainteresowaniem ze strony kupujących, dlatego istotna jest wiedza na temat zadatku i zaliczki. Zadatek od zaliczki różni się również wysokością wpłacanego świadczenia. W przypadku zadatku zwykle nie przekracza ono wartości 20% umowy, natomiast przy zaliczce procent wpłacanej na poczet realizacji usługi kwoty może być dowolny. W przypadku umów dotyczących transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, kupujący powinien wpłacić więc zadatek.