Zabytkowe nieruchomości w Szczecinie – czy warto w nie inwestować?

Jeśli chodzi o zachodniopomorski rynek nieruchomości, Szczecin jest szczególnie dynamicznie rozwijającym się miastem, w którym ofert domów i mieszkań z rynku pierwotnego i wtórnego nie brakuje. Atrakcyjną lokalizacją i ciekawą architekturą kusić mogą również zabytkowe nieruchomości na sprzedaż. Należy mieć jednak na uwadze, że zabytkowe nieruchomości w Polsce objęte są ochroną prawną. Czy warto inwestować w zabytkowe nieruchomości w Szczecinie oraz innych miastach i miejscowościach województwa zachodniopomorskiego? Zapraszamy do lektury!

Przeglądaj nieruchomości

Zabytkowe nieruchomości w Szczecinie – czy warto w nie inwestować?

Zabytkowe nieruchomości w Szczecinie – co warto o nich wiedzieć? 

Nieruchomość zabytkowa może być pojedynczym budynkiem lub może stanowią ją zespół budynków, który jest wpisany do Rejestru Zabytków. Wpisu do Rejestru Zabytków dokonuje konserwator. Wszelkie regulacje prawne dotyczące sprzedaży zabytków w Polsce reguluje Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zabytek stanowić może nie tylko pałac czy folwark, ale też np. mieszkanie w kamienicy. Budynki takie mają najczęściej unikalną wartość architektoniczną, historyczną oraz kulturową, poza tym zabytkowe nieruchomości mogą stanowić przedmiot obrotu nieruchomościami. W praktyce oznacza to, że prawo własności do zabytków może zostać przeniesione na inne osoby fizyczne, a także prawne. Należy mieć jednak na uwadze, że każda zmiana stanu prawnego nieruchomości zwiąże się z faktem powiadomienia o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Nieruchomości zachodniopomorskie – czy warto inwestować w zabytki?  

Zakup zabytkowych nieruchomości zachodniopomorskich wiąże się z wieloma korzyściami. Właściciel takiej nieruchomości może obcować na co dzień z historią, poza tym zabytkowe budynki w Szczecinie znajdują się zwykle w atrakcyjnych lokalizacjach – w centrum miasta lub w otoczeniu zieleni. Zabytkowe nieruchomości mogą być też doskonałym rozwiązaniem pod inwestycję, służąc np. jako pensjonat dla odwiedzających miasto i najbliższe okolice turystów.

Zabytkowe nieruchomości nie są jednak pozbawione wad – już sam wpis nieruchomości do rejestru zabytków oznacza, że jej właściciel ma ograniczone prawo własności. Problemem może być między innymi planowanie remontu takiej nieruchomości, przy którym wymagana jest zgoda konserwatora zabytków. Zakup zabytkowej nieruchomości nierzadko wiąże się z wysokimi kosztami jej utrzymania. Właściciel zabytkowej nieruchomości ma też obowiązek chronić ją przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych, do których zalicza się np. zawilgocenie.