Wartość rynkowa nieruchomości – co to jest i jak ją określić?

Wiele osób decydujących się na zakup własnego mieszkania, czy też domu wybiera cieszące się rosnącą popularnością nieruchomości zachodniopomorskie. Ceny nieruchomości w Szczecinie, Stargardzie, czy też w Kołobrzegu ustalane są na podstawie ich wartości rynkowej, która określana jest wcześniej przez rzeczoznawców majątkowych. Co to jest tzw. wartość rynkowa nieruchomości i od czego zależy? Po więcej informacji zapraszamy do naszego wpisu!

Co to jest wartość rynkowa nieruchomości?

Definicję wartości rynkowej określa art. 151 ust. 1 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Pojęcie to oznacza szacunkową kwotę, jaką można uzyskać za określoną nieruchomość zachodniopomorską podczas zawierania transakcji sprzedaży pomiędzy osobą kupującą a sprzedawcą. Jest to najlepsza cena osiągalna zarówno przez sprzedającego, jak i przez osobę kupującą, która odzwierciedla potencjał danej nieruchomości. Wartość rynkową nieruchomości określają rzeczoznawcy majątkowi na podstawie jej atrybutów prawnych, fizycznych oraz ekonomicznych, wykluczając jednocześnie elementy, które nie są związane z daną nieruchomością, do których zalicza się między innymi wyposażenie mieszkania, czy też domu. Należy mieć na uwadze, że kwoty nieruchomości podane na kontach sprzedażowych są cenami ofertowymi, stąd też często odbiegają one od ostatecznej wartości nieruchomości zachodniopomorskiej, która zostanie uzyskana przed ostatecznym podpisaniem transakcji. 

Od czego zależy wartość nieruchomości zachodniopomorskich?

Wartość nieruchomości uzależniona jest od wielu czynników. Do najważniejszych czynników decydujących o wartości nieruchomości w Szczecinie, Stargardzie, czy też w Kołobrzegu oraz innych lokalizacjach zalicza się to, czy jest to nieruchomość zachodniopomorska z rynku pierwotnego, czy też z rynku wtórnego. Istotne znaczenie odgrywa również rodzaj nieruchomości i jej przeznaczenie – inną wartość może mieć nieruchomość mieszkaniowa, a jeszcze inną – lokal usługowy. Istotny przy ustalaniu wartości nieruchomości jest również jej stan techniczny, w tym stan techniczny budynku, w którym się znajduje, rodzaj ogrzewania i inne elementy takie jak np. rozkład pomieszczeń, czy też koszty utrzymania nieruchomości. Pod uwagę należy wziąć również stan prawny nieruchomości zachodniopomorskiej, który sprawdzić można w księdze wieczystej. Innym czynnikiem, od którego zależy wartość nieruchomości, jest jej lokalizacja oraz otoczenie, w którym się znajduje.