W jakiej odległości od drogi można postawić dom?

Realizacja marzeń o własnej nieruchomości zachodniopomorskiej wiąże się z zakupem działki. Podejmując decyzję o budowie domu w województwie zachodniopomorskim, szczególną uwagę należy zwrócić na usytuowanie budynku na działce. Ważne jest zwłaszcza zachowanie odpowiedniej odległości planowanego budynku od drogi publicznej. Informacje na temat usytuowania obiektów budowlanych względem drogi publicznej zostały określone w przepisach. W jakiej odległości od drogi można postawić dom? Po więcej informacji zapraszamy do naszego wpisu!

Przeglądaj nieruchomości

W jakiej odległości od drogi można postawić dom?

Co to jest nieprzekraczalna linia zabudowy? 

Przed przystąpieniem do budowy domu należy spełnić szereg formalności. Ważne jest również dokładne zapoznanie się z terenem, na którym jest zlokalizowana działka, a także z jej dostępem do dróg publicznych. Uwagę należy zwrócić na zachowanie odpowiedniej odległości budynku od drogi, dlatego jeszcze przed zakupem działki warto się zaznajomić z pojęciem nieprzekraczalnej linii zabudowy. Definiuje się ją jako linię, która wyznacza maksymalne możliwe zbliżenie budynku do drogi lub ulicy. Jej przebieg wyznacza granicę, której budynek mieszkalny nie może naruszyć. Poza nieprzekraczalną linią zabudowy nie jest dozwolone również stawianie obiektów takich jak wiaty garażowe czy garaże. Odległość ta jest wyznaczana przez przepisy prawa. W przepisach Prawa budowlanego można znaleźć dopuszczalne minimalne odległości i odchylenia w tym zakresie. Pojęcie to jest niezwykle ważna dla każdego inwestora. Linie zabudowy można znaleźć na planach zagospodarowania przestrzennego terenu. 

Nieruchomości zachodniopomorskie – w jakiej odległości od drogi można postawić dom?

Nieprzekraczalna linia zabudowy musi zostać wyznaczona w odpowiedniej odległości od drogi. Odległość obiektów budowlanych od dróg jest uzależniona od rodzaju dróg oraz od tego, czy działka znajduje się na terenie zabudowanym, czy też na terenie niezabudowanym. W przypadku autostrad odległość ta powinna wynosić 30 m w terenie zabudowanym i 50 m w terenie niezabudowanym, a dla dróg ekspresowych 20 m w terenie zabudowanym i 40 m w terenie niezabudowanym. Jeśli chodzi o drogi krajowe, odległość nieruchomości zachodniopomorskiej od drogi powinna wynosić 10 m w terenie zabudowanym i 25 m w terenie niezabudowanym, a dla drogi wojewódzkiej – 8 m w terenie zabudowanym i 20 m w terenie niezabudowanym. W przypadku dróg gminnych odległość ta wynosi 6 m w terenie zabudowanym i 15 m w terenie niezabudowanym. Przepisy te nie dotyczą dróg osiedlowych oraz dróg prywatnych.