UMOWA PRZEDWSTĘPNA - co warto o niej wiedzieć ?

Zakup nieruchomości to poważna inwestycja, do której należy odpowiednio się przygotować. Bardzo często zakup mieszkania, czy też domu przebiega w dwóch etapach. Na początku osoba chcąca nabyć nieruchomości zachodniopomorskie podpisuje dokument, jakim jest umowa przedwstępna, a dopiero na samym końcu podpisuje umowę przyrzeczoną. Przedwstępna umowa może być umową zobowiązującą zarówno jednostronnie, jak i dwustronnie. Co dokładnie należy wiedzieć o umowie przedwstępnej?

Przeglądaj nieruchomości

UMOWA PRZEDWSTĘPNA - co warto o niej wiedzieć ?

Czym jest umowa przedwstępna i kiedy jest zawierana?

Bardzo często przed podpisaniem umowy przyrzeczonej zawierana jest umowa przedwstępna. Jest ona rodzajem umowy zawieranej przez zakupem nieruchomości. Po jej podpisaniu jedna ze stron zobowiązana jest do zawarcia w niedalekiej przyszłości umowy przyrzeczonej. Ten rodzaj umowy zawierany jest w momencie, gdy żadna ze stron nie chce lub z różnych przyczyn nie może podpisać umowy przyrzeczonej określonej nieruchomości. Szczecin jest niezwykle atrakcyjnym miastem, w którym chętnych na zakup nieruchomości nie brakuje, dlatego w celu zapewnienia sobie możliwości zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej, warto najpierw podpisać umowę przedwstępną. Ten rodzaj umowy zawierany jest najczęściej w sytuacji, kiedy osoba zainteresowana zakupem danej nieruchomości chce nabyć mieszkanie lub dom na kredyt. Może ona zostać zawarta również w sytuacji, kiedy nie jest możliwe zawarcie umowy przyrzeczonej np. z powodów podatkowych. Można wówczas w treści umowy przedwstępnej wskazać termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Podpisanie umowy przedwstępnej wiąże się również z wpłaceniem sprzedającemu zadatku.

Nieruchomości Szczecin – jakie treści powinna zawierać umowa przedwstępna?

Przedwstępna umowa może być zawierana w dowolnej formie – zarówno pisemnej, jak również aktu notarialnego. Umowa przedwstępna powinna zawierać najważniejsze postanowienia umowy przyrzeczonej, która zawarta zostanie przed kupnem nieruchomości. Szczecin i inne miasta w województwie zachodniopomorskim cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony nabywców, dlatego treści zawarte w przedwstępnej umowie powinny mieć odniesienie do treści, które zostaną zawarte w umowie przyrzeczonej. Przykładowo, jeśli nieruchomość zachodniopomorska ma zostać sprzedana, wówczas treść umowy przedwstępnej powinna zawierać informacje na temat danej nieruchomości, a także cenę sprzedaży. Tego rodzaju umowa zawierać powinna również tytuł, miejsce oraz datę jej zawarcia, a także dane osobowe osoby sprzedającej oraz kupującej (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer dowodu osobistego). Znaleźć się w niej powinny również inne informacje, które dotyczą między innymi wielkości wpłaconego zadatku oraz warunki, a także umowne prawo odstąpienia. Znaleźć może się w niej również termin podpisania umowy przyrzeczonej oraz data przekazania nieruchomości nabywcy.