Umowa kredytu hipotecznego – na co należy zwrócić uwagę?

Wiele osób decydujących się na zakup nieruchomości zachodniopomorskiej bierze pod uwagę zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Decyzja ta powinna być jednak dobrze przemyślana, ponieważ będzie wiązać kredytobiorcę z bankiem na wiele lat. Jednym z najważniejszych dokumentów przy zaciągnięciu kredytu jest podpisana z bankiem umowa kredytowa. Na co w szczególności należy zwrócić uwagę przed zawarciem umowy kredytu hipotecznego? Zapraszamy do zapoznania się z naszym wpisem!

Przeglądaj nieruchomości

Umowa kredytu hipotecznego – na co należy zwrócić uwagę?

Co to jest umowa kredytu hipotecznego? 

Ostatnim etapem, który uruchamia kredyt hipoteczny, jest umowa kredytowa. Jest ona zawierana pomiędzy bankiem, który jest instytucją kredytującą, a kredytobiorcą, którym jest osoba zaciągająca kredyt na zakup nieruchomości w Szczecinie, Stargardzie, Kołobrzegu czyinnych lokalizacjach. Umowa kredytu hipotecznego jest sporządzana w formie pisemnej, a przed jej podpisaniem warto się dokładnie zapoznać z informacjami, które zawiera – najlepiej czytając wszystkie zapiski kilkukrotnie. Przy umowie kredytu bank jest zobowiązany oddać do dyspozycji kredytobiorcy na określony czas ustaloną wcześniej kwotę środków pieniężnych na pokrycie zakupu nieruchomości. Innymi słowy – jej podpisanie oznacza, że bank deklaruje wypłacenie pewnej sumy pieniędzy kredytobiorcy. Przy umowie kredytu hipotecznego środki na zakup nieruchomości trafiają bezpośrednio na konto sprzedawcy nieruchomości. Może nim być zarówno osoba prywatna, jak i deweloper czy inwestor. 

Nieruchomości w Szczecinie – na co należy zwrócić uwagę przy umowie kredytu hipotecznego? 

Przed podpisaniem umowy kredytowej należy dokładnie zapoznać się z jej treścią. Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawność znajdujących się na niej danych każdej ze stron. Uwagę należy także zwrócić na miejsce i datę podpisania umowy, kwotę kredytu w określonej walucie, a także jego rodzaj i konkretny cel. Istotny jest również okres kredytowania, poza tym znaczenie ma termin oraz sposób, w jaki kredytobiorca otrzyma środki finansowe na zakup nieruchomości zachodniopomorskiej. Ważne są także informacje o kosztach kredytu, w tym stopa oprocentowania, dodatkowe opłaty, a także prowizje. Kredytobiorca powinien także dokładnie się zapoznać z zasadami zmian oprocentowania kredytu oraz harmonogramem spłat zobowiązania. Istotny jest też sposób, w jaki będą naliczane odsetki oraz forma zabezpieczenia kredytu. Przy umowie kredytu hipotecznego szczególną uwagę należy zwrócić również na informacje dotyczące zmiany warunków spłaty kredytu, a także informacje na temat rozstrzygania ewentualnych sporów oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.