Umowa dożywocia – co warto o niej wiedzieć?

Zakup nieruchomości to jedna z ważniejszych, a dla wielu osób – najważniejsza decyzja w życiu, dlatego powinna być dobrze przemyślana. Jednym ze sposobów nabycia nieruchomości jest umowa o dożywocie, która jest umową odpłatną. Na czym polega umowa dożywocia i co warto wiedzieć na temat tego rodzaju umowy? Po więcej informacji zapraszamy do naszego artykułu!

Przeglądaj nieruchomości

Umowa dożywocia – co warto o niej wiedzieć?

 

Co to jest umowa dożywocia?

W województwie zachodniopomorskim popularnością cieszą się zwłaszcza nieruchomości w Szczecinie i Kołobrzegu, poza tym popularne są również mieszkania w Stargardzie. Jednym z rodzajów umów zawieranych pomiędzy zbywcami a nabywcami nieruchomości jest umowa dożywocia, której zasady określa kodeks cywilny. Umowa dożywocia wiąże się z przeniesieniem prawa własności nieruchomości przez zbywcę na rzecz nabywcy w zamian zazapewnienie mu dożywotniego utrzymania. Umowa ta jest bardzo często wybierana przez seniorów, którzy nie mają rodzin lub znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Ten rodzaj umowy często jest też wykorzystywany przez właścicieli gospodarstw rolnych, którzy przekazują prawo własności do gospodarstwa na dzieci lub inne bliskie im osoby. Umowa dożywocia jest zawierana w formie aktu notarialnego, na podstawie którego nabywca otrzymuje prawo własności na daną nieruchomość. Przy tej umowie nieruchomość jest nabywana jeszcze za życia zbywcy.

Nieruchomości w Szczecinie – co jeszcze warto wiedzieć na temat umowy o dożywocie? 

Umowa dożywocia wymaga uiszczenia opłat w związku z jej zawarciem, poza tym ten rodzaj umowy wiąże się z obowiązkiem zapłacenia przez nabywcę podatku, którego wysokość wynosi 2% wartości nieruchomości zachodniopomorskiej. Umowa o dożywocie jest zawierana na dłuższy czas, co w niektórych przypadkach może się przyczynić do pogorszenia stosunków między nabywcą a zbywcą. Rozwiązanie umowy dożywocia jest procesem trudnym i może do niego dojść w wyjątkowych sytuacjach. Do takich sytuacji można zaliczyć chociażby znęcanie się nad seniorem lub jego złe traktowanie, poza tym innym czynnikiem, który może przyczynić się do rozwiązania umowy dożywocia, jest niewywiązywanie się przez nabywcę ze swoich obowiązków względem zbywcy. Prawo dożywocia jest niezbywalne, poza tym nie podlega dziedziczeniu.