Świadectwa energetyczne budynków – co warto wiedzieć?

Wiele osób poszukujących nieruchomości zachodniopomorskich słyszało zapewne o świadectwie energetycznym budynku. Po 28 kwietnia 2023 roku nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane wprowadziła zmiany dotyczące tego dokumentu. Co to jest świadectwo energetyczne budynku, kto może je wystawić i kto go potrzebuje? Po więcej informacji na temat świadectw energetycznych budynków zapraszamy do naszego wpisu!

Przeglądaj nieruchomości

Świadectwa energetyczne budynków – co warto wiedzieć?

Nieruchomości zachodniopomorskie – świadectwa energetyczne

Świadectwo energetyczne budynku, inaczej certyfikat lub paszport energetyczny, to dokument, który sporządzany jest na podstawie oceny energetycznej budynku. Najważniejszym zadaniem świadectw energetycznych jest informowanie o jakości energetycznej budynku. Jeśli chodzi o nieruchomości zachodniopomorskie, przygotowanie tego rodzaju dokumentu wiąże się z wcześniejszym obliczeniem zapotrzebowania budynku na energię potrzebną do ogrzewania, wentylacji i oświetlenia, a także do podgrzewania wody. Certyfikat ten sporządza się metodą obliczeniową lub zużyciową, na podstawie rzeczywistego zużycia energii. Świadectwo energetyczne budynku wystawiane jest przez osoby do tego upoważnione na okres 10 lat – wyjątek stanowić może charakterystyka energetyczna budynku lub jego części podlegającej remontowi. Dotyczyć to będzie m.in. wykonywanych prac termoizolacyjnych, wymiany źródeł ciepła, czy też okien.

Świadectwa energetyczne budynków przy sprzedaży i wynajmie nieruchomości 

Po nowelizacji ustaw od 28 kwietnia 2023 roku paszport energetyczny wymagany będzie również przy sprzedaży oraz wynajmie nieruchomości zachodniopomorskiej. Świadectwo energetyczne budynków bardzo ważne jest również przy wynajmie okazjonalnym nieruchomości w Szczecinie, Stargardzie, Kołobrzegu i każdej innej nieruchomości w województwie zachodniopomorskim. Ma on ogromne znaczenie zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla potencjalnych klientów oraz najemców. Dokument ten może wpłynąć na wartość nieruchomości zachodniopomorskiej, poza tym może mieć istotny wpływ na decyzję o ich zakupie lub najmie. Dzięki świadectwu charakterystyki energetycznej budynku każdy nabywca lub najemca nieruchomości w województwie zachodniopomorskim będzie świadomy przyszłych kosztów na poczet zużycia energii. Przy sprzedaży przygotowany wcześniej certyfikat trzeba będzie przedstawić przy sporządzaniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Przy zawieraniu umowy najmu najemca będzie mógł natomiast otrzymać kopię przygotowanego wcześniej dokumentu.