Sprzedaż nieruchomości zachodniopomorskiej z darowizny przed i po upływie 5 lat

Sprzedaż nieruchomości zachodniopomorskiej z darowizny jest jak najbardziej możliwa, jednak warto mieć na uwadze, że w niektórych sytuacjach konieczne będzie zapłacenie podatku dochodowego. W jakich okolicznościach jest możliwe uniknięcie zapłaty tego rodzaju podatku? Jak w praktyce wygląda sprzedaż darowizny przed i po upływie 5 lat? Zapraszamy do zapoznania się z naszym wpisem!

Przeglądaj nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości zachodniopomorskiej z darowizny przed i po upływie 5 lat

Co to jest darowizna nieruchomości? 

Darowizna oznacza czynność prawną, której celem jest nieodpłatne przekazanie części własnego majątku na rzecz innej osoby. Osoba obdarowana za otrzymane dobro nie uiszcza żadnej opłaty, dlatego czynność ta jest nazywana darowizną, a nie kupnem. W przypadku nieruchomości zachodniopomorskiej, jak i każdej innej nieruchomości w kraju, darowizna wymaga przeniesienia praw własności nieruchomości i zawarcia aktu notarialnego. Jeśli darowizna nieruchomości ma miejsce w najbliższej rodzinie, jest wówczas zwolniona od podatku, a jeśli przekazanie darowizny w postaci nieruchomości dotyczy dalszej linii, konieczne jest zapłacenie podatku.

Jak wygląda natomiast kwestia sprzedaży nieruchomości zachodniopomorskiej z darowizny? Sprzedaż darowanego mieszkania w Szczecinie, Stargardzie, Kołobrzegu czy innejnieruchomości nie różni się od sprzedaży mieszkania kupionego na własną ręką czy nabytego w drodze spadku. Znaczenie ma jednak termin transakcji, z którym wiążą się kwestie związane z podatkiem dochodowym. 

Sprzedaż nieruchomości zachodniopomorskiej z darowizny przed upływem 5 lat i po upływie tego okresu 

Jeśli sprzedaż nieruchomości zachodniopomorskiej jest planowana w trakcie pierwszych kilku lat od jej otrzymania w formie darowizny, konieczne będzie zapłacenie podatku od sprzedaży nieruchomości do Urzędu Skarbowego. Podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat w 2024 roku wynosi 19% dochodu ze sprzedaży i należy go zapłacić do 30 kwietnia. Jeśli chodzi o termin zapłaty podatku, mowa jest o 5 latach podatkowych, a nie kalendarzowych. 

Jednym ze sposobów uniknięcia podatku od nieruchomości jest zastosowanie tzw. ulgi mieszkaniowej. W tym celu należy uzyskane ze sprzedaży nieruchomości środki przeznaczyćna własny cel mieszkaniowy, czyli nabycie nowej nieruchomości, spłatę kredytu hipotecznego, jej rozbudowę czy przebudowę. Nieruchomość z darowizny sprzedawana po 5 latach od momentu jej nabycia jest natomiast zwolniona z 19% podatku od dochodu.