Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia

Osoby chcące sprzedać nieruchomość zachodniopomorską powinny mieć na uwadze, że transakcja ta może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego, jeśli od jej nabycia nie minęło jeszcze 5 lat. Z czym dokładnie wiąże się sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat i w jaki sposób obliczyć podatek od nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia? Po więcej informacji zapraszamy do naszego artykułu!

Przeglądaj nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat – o czym warto pamiętać?

Bardzo często sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od czasu jej nabycia wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Podatek od sprzedaży mieszkania, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynosi 19% – procent ten liczony jest jednak od dochodu, a nie od wartość nieruchomości. Szczecin, Stargard, Kołobrzeg i inne miasta województwa zachodniopomorskiego cieszą się ogromną popularnością, dlatego właściciele nieruchomości, które zamierzają sprzedać, jeszcze przed zawarciem transakcji kupna-sprzedaży powinni wiedzieć, że prawdopodobnie będą musieli zapłacić do urzędu skarbowego podatek dochodowy. Formularzem rozliczeniowym jest w tym przypadku PIT-39, który sprzedawca powinien złożyć do 30 kwietnia roku podatkowego, który upływa od momentu sprzedaży nieruchomości. Pamiętać należy również, że okres 5 lat liczony jest w latach podatkowych, a nie kalendarzowych. 

Kiedy nie jest konieczna zapłata podatku od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat?

Warto mieć na uwadze, że są również reguły, dzięki którym sprzedawca nieruchomości może uniknąć opłaty do skarbówki. Jedną z nich jest sytuacja, w której pomimo sprzedaży mieszkania lub domu przed upływem 5 lat, otrzymane ze sprzedaży środki zostały przeznaczone na własne cele mieszkaniowe. Chodzi tutaj między innymi o zakup nowej nieruchomości, czy też o budowę nowego domu. Za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się również nabycie gruntu pod budowę domu mieszkalnego, remont nieruchomości zachodniopomorskiej na cele mieszkalne, a także rozbudowę, przebudowę lub adaptację budynku niemieszkalnego na własne cele mieszkalne. Spłata kredytu (pożyczki) to również wydatek poniesiony na własne cele mieszkaniowe. Pamiętać należy jednak, by poniesione wydatki były w odpowiedni sposób udokumentowane fakturami. Środki te powinny zostać wykorzystane maksymalnie w ciągu 3 lat od końca roku podatkowego, w którym dana nieruchomość została sprzedana. Za własny cel mieszkaniowy nie uważa się z kolei nieruchomości przeznaczonej na wynajem.