Samowola budowlana – co to jest i jakie są jej konsekwencje?

Nieruchomości w Szczecinie cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród osób, które poszukują stałego miejsca do zamieszkania. Popularnością cieszą się też inne lokalizacje w województwie zachodniopomorskim, jak chociażby Stargard i Kołobrzeg. Wiele osób poszukuje również działek na sprzedaż, na których następnie stawiają domy. Wciąż aktualnym tematem jest samowola budowlana, która jest zjawiskiem niepożądanym. Co to jest samowola budowlana i jakie kary grożą właścicielom nieruchomości w przypadku ustalenia, że doszło do jej popełnienia? Po więcej informacji zapraszamy do naszego wpisu!

Przeglądaj nieruchomości

Samowola budowlana – co to jest i jakie są jej konsekwencje?

Nieruchomości Szczecin – co to jest samowola budowlana?

Samowola budowlana to budowla, która powstała lub powstaje bez uzyskania przez inwestora zgody na jej budowę. Z samowolą budowlaną mamy również do czynienia, kiedy obiekt, w którym mieszka jego właściciel, jest rozbudowywany lub modernizowany bez odpowiedniego zezwolenia. Pojęcie to znajduje zastosowanie także w przypadku rozbiórki obiektu bez zgłoszenia lub bez pozwolenia. Dotyczy ona także zmian w sposobie korzystania z budowli bez wymaganego zgłoszenia. Decydując się na budowę nieruchomości zachodniopomorskiej, należy wcześniej sprawdzić, czy nie jest potrzebne pozwolenie na jej budowę, rozbudowę, czy też modernizację. Organem właściwym w sprawach dotyczących samowoli budowlanej jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Samowole budowlane nie przedawniają się.

Jakie mogą być konsekwencje samowoli budowlanej? 

Samowola budowlana orzekana jest przez organ nadzoru budowlanego, który działa z urzędu. Efektem może być wydanie decyzji o rozbiórce obiektu – zarówno nowego, jak i starego. Za samowolę budowlaną grozić może również kara grzywny, która może być bardzo wysoka, a także kara ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do 2 lat. W szczególnych sytuacjach samowola budowlana może jednak zostać zachowana – jeśli inwestor dokonał samowoli budowlanej, może wystąpić o umorzenie postępowania za jej niską szkodliwość. Sposobem na pozostawienie niepoprawnie wybudowanej nieruchomości zachodniopomorskiej może być legalizacja samowoli budowlanej, jeśli budowla jest zgodna z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, poza tym nie jest sprzeczna z przepisami budowlanymi. Podstawą rozpoczęcia procedur legalizacyjnych jest dostarczenie niezbędnej dokumentacji. Opłatę legalizacyjną należy uiścić w terminie do 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o ustaleniu jej wysokości.