Przeniesienie własności nieruchomości – na czym polega?

Zakup nieruchomości w Szczecinie, czy też w innych miastach oraz miejscowościach województwa zachodniopomorskiego wymaga dopełnienia wielu formalności. Uwagę należy zwrócić m.in. na ważny punkt, jakim jest przeniesienie własności nieruchomości. Na czym dokładnie polega przeniesienie własności nieruchomości i co powinny o niej wiedzieć osoby, które chcą kupić lub sprzedać nieruchomość zachodniopomorską? Po odpowiedź zapraszamy do artykułu!

Przeglądaj nieruchomości

Przeniesienie własności nieruchomości – na czym polega?

Przeniesienie własności nieruchomości – co to oznacza?

Pod pojęciem, jakim jest przeniesienie własności nieruchomości, kryje się czynność polegająca na zniesieniu prawa do nieruchomości z jej dotychczasowego właściciela na osobę będącą jej nabywcą. Z prawem przeniesienia własności nieruchomości osoby mają do czynienia zwykle w momencie transakcji kupna sprzedaży nieruchomości zachodniopomorskiej. Do czynności tej dojść może również w sytuacjach takich jak:

  • podpisanie umowy darowizny,
  • zamiany nieruchomości,
  • zasiedzenia,
  • wywłaszczenia,
  • przekształcenia,
  • dziedziczenia nieruchomości,
  • kiedy między stronami dochodzi do zawarcia innej umowy. 

Nabywcą nieruchomości może być zarówno prywatny klient, jak i inne podmioty, do których zalicza się firmy, czy też spółki. Podpisanie przeniesienia własności nieruchomości jest istotnym elementem podczas nabywania nieruchomości zachodniopomorskiej. 

Jak wygląda przeniesienie własności nieruchomości w Szczecinie? 

Ważnym krokiem podczas nabywania nieruchomości jest podpisanie umowy przeniesienia własności, kiedy to właściciel traci własność na rzecz nabycia jej przez osobę kupującą. Aby umowa przenosząca własność nieruchomości zachodniopomorskiej miała moc prawną, należy zawrzeć ją w formie aktu notarialnego. Podstawę transakcji stanowi deklaracja zapłaty sprzedającemu kwoty określonej w umowie. Umowę przeniesienia własności nieruchomości w Szczecinie, Stargardzie lub Kołobrzegu często poprzedza umowa przedwstępna lub umowa deweloperska – w zależności od tego, od kogo nieruchomość jest nabywana. Przy zakupie nieruchomości należy również pamiętać o konieczności zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Wynosi on 2% w przypadku umów sprzedaży nieruchomości, a także od umów zamiany, czy też dożywocia. 

W niektórych sytuacjach może okazać się, że przeniesienie prawa własności straci swoją ważność. Do takich sytuacji zalicza się np. obecność ukrytych przed nabywcą wad nieruchomości, czy też niezapłacenie całej kwoty za nieruchomość.