Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania – co warto o nim wiedzieć?


Podczas przekazywania mieszkania jednym z bardzo ważnych dokumentów jest protokół zdawczo-odbiorczy. Stanowi on ostatni etap transakcji, po którym następuje przekazanie nieruchomości. Stargard, podobnie jak Szczecin oraz Kołobrzeg to miasta cieszące się ogromnym zainteresowaniem wśród osób chcących dokonać zakupu mieszkania, dlatego powinny one mieć stosowną wiedzę na temat dokumentu, jakim jest właśnie protokół zdawczo-odbiorczy.

Przeglądaj nieruchomości

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania – co warto o nim wiedzieć?
Nieruchomości Stargard – protokół zdawczo-odbiorczy

Protokół zdawczo-odbiorczy przygotowywany jest nie tylko w trakcie sprzedaży mieszkania, ale również w przypadku jego wynajmu. Jeśli chodzi o nieruchomości zachodniopomorskie, jego przygotowanie pozwala doprowadzić transakcję do końca, bez zbędnych nieporozumień. Powinien on zawierać ważne z punktu widzenia sprzedaży informacje na temat mieszkania. Jego sporządzenie nie jest obowiązkowe, jednak w wielu przypadkach może okazać się niezwykle przydatnym dokumentem, gdyż jego głównym celem jest przede wszystkim ochrona stron w przypadku, kiedy dojdzie do sporu. Powinien zostać on sformułowany bardzo precyzyjnie i zawierać informacje dotyczące faktycznego stanu mieszkania, w tym między innymi bieżącego stanu liczników (prądu i gazu, a także ciepłej i zimnej wody) oraz wyposażenia (sprzęty, meble itd.) mieszkania. Celem sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego jest także potwierdzenie przekazania kluczy oraz mieszkania. Przygotowuje się go nie tylko przy sprzedaży mieszkania, ale również w przypadku wynajmu. Potrzebne są wówczas, podobnie jak w przypadku zwarcia transakcji kupna-sprzedaży, informacje dotyczące stanu wyposażenia, a także stanu liczników.

Nieruchomości zachodniopomorskie – co jeszcze warto wiedzieć o protokole zdawczo-odbiorczym?

Jeśli chodzi o zakup nieruchomości, Stargard, podobnie jak inne miasta w województwie zachodniopomorskim, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony kupujących. Co jeszcze powinny wiedzieć osoby przed nabyciem nieruchomości o protokole zdawczo-odbiorczym? Uwagę należy zwrócić na to, co powinno się w nim znaleźć. Powinien on zawierać przede wszystkim dane osób biorących udział w transakcji – imię, nazwisko oraz PESEL lub numer dowodu osobistego. W protokole powinny znaleźć się ponadto informacje dotyczące przedmiotu transakcji, data i miejsce sporządzenia dokumentu oraz ilość kluczy (ewentualnie pilotów do bram), które zostały przekazane. Ważne jest również zawarcie informacji na temat stanu technicznego mieszkania w momencie odbioru oraz wszelkich instalacji, a także stanu okien itd. Protokół zdawczo-odbiorczy, podobnie jak każdy dokument, powinien zostać podpisany przez obie strony. Do protokołu dołączyć można ponadto dokumentację fotograficzną, w tym np. zdjęcia przedstawiające wygląd poszczególnych pomieszczeń, wyposażenia, czy też stan liczników oraz wyposażenia. Sporządza się go w dwóch egzemplarzach.