Plan zagospodarowania przestrzennego – co warto o nim wiedzieć?

Ważnym elementem, który decyduje o inwestycjach, poza tym kształtuje wygląd najbliższego otoczenia, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jest on niezbędny między innymi przy podejmowaniu decyzji dotyczących budowy domu, poza tym bez niego nie jest możliwa np. rozbudowa domu. Co jeszcze warto wiedzieć na temat planu zagospodarowania przestrzennego? Po odpowiedź zapraszamy do naszego wpisu!

Przeglądaj nieruchomości

Plan zagospodarowania przestrzennego – co warto o nim wiedzieć?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – co to jest? 

Jednym z ważnych dokumentów, który umożliwia uzyskanie cennych informacji niezbędnych do realizacji wymarzonej inwestycji, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w skrócie MPZP. Określa on obecne oraz przyszłe przeznaczenie terenów w dany mieście lub gminie. Można się z niego dowiedzieć, jak wykorzystywane są działki oraz jakie nieruchomości zachodniopomorskie można na nich wybudować. Dokument ten obowiązuje wyłącznie na terenie gminy, która go uchwaliła. Stanowi go dokument tekstowy, który opisuje założenia planu oraz materiały graficzne, do których zalicza się mapy wraz z legendą umożliwiającą ich poprawny odczyt. Tworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest procesem wieloletnim. MPZP dzieli teren gminy na określone obszary – mieszkaniowe, przemysłowe, rolne oraz zielone. Określa między innymi wytyczne dla zabudowy oraz dozwoloną wielkość budynków, jak i odległość między poszczególnymi budynkami. 

Nieruchomości zachodniopomorskie – co jeszcze warto wiedzieć na temat MPZP?

Plan zagospodarowania przestrzennego jest prawem miejscowym i dokumentem wnikliwym, który bardzo szczegółowo opisuje zasady gospodarowania przestrzenią na określonym obszarze. Jest to dokument jawny, który jest dostępny dla wszystkich osób zainteresowanych. Mapy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są najczęściej tworzone w skali 1:1000. Coraz częściej MPZP dostępny jest w wersji cyfrowej – znaleźć je można między innymi w Biuletynach Informacji Publicznej oraz na witrynach internetowych miast. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego można otrzymać również w Urzędzie Miasta lub w Urzędzie Gminy. Jeśli plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranej lokalizacji na terenie województwa zachodniopomorskiego nie spełnia oczekiwań, możliwe jest wówczas złożenie wniosku o uchwalenie lub zmianę planu miejscowego. Wniosek, w zależności od lokalizacji, należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.