Nieruchomości zachodniopomorskie – na czym polega weryfikacja stanu prawnego nieruchomości?

Szczecin, Stargard i Kołobrzeg to najważniejsze miasta w województwie zachodniopomorskim, które cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony osób poszukujących wymarzonych nieruchomości. W procesie zakupu nieruchomości zachodniopomorskiej bardzo ważny etap stanowi weryfikacja jej stanu prawnego. Na czym dokładnie polega ta czynność? Po więcej informacji na temat weryfikacji stanu prawnego mieszkania lub domu zapraszamy do naszego artykułu!

Przeglądaj nieruchomości

Nieruchomości zachodniopomorskie – na czym polega weryfikacja stanu prawnego nieruchomości?

Co to jest stan prawny nieruchomości?

Stan prawny nieruchomości to ogół praw przysługujących danej nieruchomości, do których zalicza się przede wszystkim prawo własności, a także prawo najmu, dzierżawy oraz ograniczone prawa związane z hipoteką, służebnością, czy też spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. W szerszym ujęciu stan prawny nieruchomości określają akty prawne oraz orzeczenia sądowe, a także wszelkie decyzje administracyjne, które mają istotny wpływ na możliwość jej nabycia. Jest to najważniejsza rzecz, jaką należy sprawdzić, zanim klient zdecyduje się na zakup nieruchomości zachodniopomorskiej. Analiza stanu prawnego nieruchomości jest kluczowa dla każdej osoby planującej zakup lub wynajem nieruchomości – jej stan prawny jest istotny zarówno przez zakupem mieszkania oraz domu, jak i działki. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości zachodniopomorskiej może stać się przyczyną poważnych problemów. 

Nieruchomości Szczecin, Stargard, Kołobrzeg – na czym polega weryfikacja stanu prawnego nieruchomości? 

Decydując się na zakup nieruchomości w Szczecinie, Stargardzie, czy też Kołobrzegu i wielu innych lokalizacjach wcześniej należy dokładnie przejrzeć wiele dokumentów. Najważniejszym dokumentem jest księga wieczysta, w której zawarte są prawa oraz roszczenia dotyczące interesującej klienta nieruchomości zachodniopomorskiej. Z księgi wieczystej klient może dowiedzieć się, jakie jest położenie, czy też powierzchnia nieruchomości. Zawiera ona również informacje o właścicielu nieruchomości oraz obciążeniach na rzecz osób trzecich. Znaleźć w niej można poza tym odpowiedź na pytanie, czy nieruchomość zachodniopomorska nie jest obciążona wpisami w hipotece. Ważny jest również wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków – szczególną uwagę należy zwrócić na powierzchnię nieruchomości, jej numer ewidencyjny, a także na granice nieruchomości itd. Uwagę należy zwrócić także na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dzięki któremu można ustalić przeznaczenie nieruchomości, np. na cele mieszkaniowe, czy też produkcyjne.