Nieruchomości zachodniopomorskie – co to jest operat szacunkowy?

Zarówno przy sprzedaży, jak i podczas kupna nieruchomości, kiedy jej nabywca stara się o kredyt hipoteczny, należy dopilnować wielu ważnych kwestii. Jedną z nich jest operat szacunkowy, który określa wartość danej nieruchomości zachodniopomorskiej. Co warto wiedzieć na temat operatu szacunkowego? Jak wygląda operat szacunkowy i kto go wykonuje? Po więcej informacji zapraszamy do naszego artykułu!

Przeglądaj nieruchomości

Nieruchomości zachodniopomorskie – co to jest operat szacunkowy?

 

Co to jest operat szacunkowy? 

Operat szacunkowy odgrywa istotne znaczenie już na etapie wystawiania nieruchomości na sprzedaż, a także podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości zachodniopomorskiej. Jest to opinia określająca wartość nieruchomości, która posiada moc prawną. Innymi słowy, operat szacunkowy stanowi ustawowo określony dowód wartości nieruchomości. Przy sporządzaniu operatu szacunkowego pod uwagę bierze się wiele czynników. Zalicza się do nich między innymi lokalizację nieruchomości (popularne są zwłaszcza nieruchomości w Szczecinie), a także jej powierzchnię, rok budowy, liczbę pomieszczeń oraz poziom standardu. Operat szacunkowy jest usługą płatną i chociaż dokument ten jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty przygotowania, to w praktyce jego realna wartość rynkowa wynosi kilka miesięcy. Dokument ten musi zostać przygotowany w formie pisemnej, zgodnie z faktycznym stanem prawnym oraz technicznym danej nieruchomości. 

Nieruchomości zachodniopomorskie – kto wykonuje operat i jak on wygląda?

Operat szacunkowy może wykonać uprawniony rzeczoznawca majątkowy. Prawidłowo wykonany operat szacunkowy powinien zawierać między innymi informacje takie jak przedmiot oraz zakres wyceny. Należy w nim umieścić informacje o rodzaju nieruchomości zachodniopomorskiej, a także podać numer księgi wieczystej, numer wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej. W operacie szacunkowym powinna się również znaleźć informacja, w jakim celu jest on wykonywany. Istotna jest także podstawa prawna i merytoryczna wyceny nieruchomości oraz daty, które są ważne dla określenia wartości nieruchomości. Dokument ten powinien poza tym zawierać opis stanu nieruchomości zachodniopomorskiej oraz przeznaczenie wycenianej nieruchomości zgodnie z MPZP, jeśli taki istnieje. W operacie szacunkowym powinna się znaleźć także szacowana wartość nieruchomości oraz podpis i pieczęć rzeczoznawcy, który dokument wykonał.