Nieruchomości Szczecin – czym się kierować przy wyborze notariusza?

Zarówno przy zakupie, jak i sprzedaży nieruchomości zachodniopomorskiej należy udać się do notariusza, ponieważ przeniesienie własności nieruchomości bez aktu notarialnego nie jest możliwe. Dopiero złożenie podpisu na akcie notarialnym przez osobę nabywającą nieruchomość w Szczecinie, Stargardzie lub Kołobrzegu oznacza, że staje się ona właścicielem wymarzonego mieszkania lub domu. Wybór notariusza nie jest jednak zadaniem prostym. Czym się kierować przy wyborze notariusza? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem!

Przeglądaj nieruchomości

Nieruchomości Szczecin – czym się kierować przy wyborze notariusza?

Kim jest notariusz?

Przed sprzedażą lub zakupem nieruchomości w Szczecinie, czy też nieruchomości w Stargardzie lub Kołobrzegu konieczne jest udanie się do kancelarii notarialnej. Notariusz to osoba, która upoważniona jest przez władzę państwową do przygotowywania aktów notarialnych – zarówno przy umowie sprzedaży, jak i umowie darowizny, podziału majątku, czy też przy zmianach dotyczących nieruchomości oraz wielu innych dokumentów, które mają znaczenie prawne. Notariusz zajmuje się poza tym sporządzaniem testamentów, czy też umów zrzeczenia się dziedziczenia. Do innych ważnych zadań notariusza zalicza się przygotowywanie wypisów, odpisów i wyciągów z różnych dokumentów, a także sporządzanie protokołów. Innymi słowy – notariusz to osoba, która została powołana do wykonywania określonych czynności notarialnych. Czynności, jakie wykonuje notariusz, określa ustawa Prawo o notariacie. 

Czym się kierować przy wyborze notariusza podczas zakupu nieruchomości zachodniopomorskiej? 

Przy wykonywaniu swoich obowiązków notariusz powinien mieć na uwadze bezpieczeństwo praw i interesów każdej ze stron. Wybierając notariusza, szczególną uwagę należy zwrócić na jego kompetencje, a także doświadczenie. Osoby chcące nabyć np. nieruchomość w Szczecinie powinny również zwrócić uwagę na podejście notariusza do klienta. Już pierwszy kontakt z notariuszem pozwoli ocenić sytuację. Przy wyborze notariusza warto także zasięgnąć opinii osób, które zdecydowały się wcześniej na współpracę z wybranym notariuszem. Warto również sprawdzić opinie znajdujące się na portalach internetowych. Znaczenie odgrywa także lokalizacja kancelarii notarialnej – warto szukać notariusza w pobliżu miejsca, w którym sprzedawana lub nabywana jest nieruchomość zachodniopomorska. Wybór notariusza z najbliższej okolicy ułatwi kontakt osobisty, jeśli będzie taka potrzeba.