Najem okazjonalny Szczecin

Najem okazjonalny pojawił się w polskim prawodawstwie stosunkowo niedawno. Decydując się na wynajem mieszkania właściciele nieruchomości mogą zaoferować umowę, jaką jest najem okazjonalny. Szczecin i najbliższe okolice, w tym Stargard mogą skorzystać z tego rodzaju umowy, która może okazać się niezwykle pomocna w ochronie ich praw.

Przeglądaj nieruchomości

Najem okazjonalny Szczecin
Najem okazjonalny – co warto o nim wiedzieć?
Ten szczególny rodzaj najmu wprowadzony został do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 17.12.2009 roku o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów. Jeśli chodzi o najem okazjonalny Szczecin, ten rodzaj umowy może dotyczyć wyłącznie wynajmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Najem okazjonalny posiada taką samą moc prawną, jak poprawnie przygotowana zwykła umowa najmu. Najem okazjonalny w Stargardzie pozwoli za to do minimum ograniczyć straty finansowe w przypadku, kiedy wynajmującemu mieszkanie trafi się nieuczciwy najemca nie płacący m.in. należnego czynszu, który na dodatek nie będzie miał zamiaru opuścić mieszkania. 


Najem okazjonalny Szczecin, Stargard
Umowa najmu okazjonalnego w Stargardzie powinna zostać zawarta w formie pisemnej oraz zawierać m.in.  informację o wysokości opłat pobieranych w ramach naliczonego czynszu oraz okolicznościach, w których czynsz może wzrosnąć. Do umowy najmu okazjonalnego trzeba także dołączyć oświadczenie najemcy, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje do opuszczenia oraz wydania lokalu we wskazanym w umowie terminie. Umowa najmu okazjonalnego w Szczecinie może być zawarta na czas określony, którego maksymalna długość nie może przekraczać okresu 10 lat. Nie ma z kolei minimalnego okresu, na jaki powinna zostać zawarta umowa. Po wskazanym w umowie okresie czasu można ją ewentualnie przedłużyć. Umowa powinna zostać zawarta w obecności notariusza.  

Najem okazjonalny Stargard – co zyskuje właściciel? 
Najem okazjonalny to specyficzna forma najmu nieruchomości. Te rodzaju umowy najmu okazjonalnego to rozwiązanie prawne, które przygotowane zostało z myślą o właścicielach lokali mieszkalnych, którzy chcą chronić swoje prawa i uniknąć potencjalnych problemów z nierzetelnymi najemcami, którzy z różnych przyczyn nie chcą opuścić mieszkania lub nie uiszczają opłat za wynajmowane mieszkanie. Niewątpliwą zaletą najmu okazjonalnego w Stargardzie jest możliwość szybkiej egzekucji komorniczej oraz usunięcia nieuczciwego najemcy w przypadku np. niepłacenia czynszu. Stałym elementem umowy najmu okazjonalnego jest bowiem oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji komorniczej. Również, jeśli po wygaśnięciu umowy najemca nie opuści dobrowolnie lokalu, wówczas właściciel może doręczyć mu pisemne żądanie jego opuszczenia. 
Najem okazjonalny w Stargardzie i Szczecinie – kiedy właściciel może wypowiedzieć umowę?
W Polsce tylko ok. 5% mieszkań jest wynajmowanych właśnie w tej formule. Właściciel nieruchomości może wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego w Stargardzie lub Szczecinie, przestrzegając warunków wypowiedzenia umowy. W przypadku, kiedy wynajmujący zechce wypowiedzieć umowę najemcy przed jej zakończeniem, może to zrobić w określonych sytuacjach. Jest to możliwe np. w momencie, kiedy pomimo pisemnego upomnienia lokator w dalszym ciągu korzysta z mieszkania niezgodnie z warunkami umowy lub z jego przeznaczeniem, np. niszcząc mieszkanie lub prowadząc działalność gospodarczą bez zgody właściciela. 
Wypowiedzenie umowy może nastąpić także w przypadku, kiedy lokator nie płaci czynszu lub nie reguluje ustalonych w umowie opłat przez przynajmniej trzy okresy rozliczeniowe lub bez zgody właściciela wynajął mieszkanie lub jego część osobom trzecim. Jeśli chcesz uniknąć potencjalnych problemów z nieuczciwym najemcą, skorzystaj z umowy, jaką jest najem okazjonalny. Stargard i Szczecin mogą liczyć na pełne doradztwo w kwestiach prawnych związanych z przygotowaniem tego rodzaju umowy.