Kubatura budynku – co to jest i jak można ją obliczyć?

Istotnym parametrem, na który należy zwrócić szczególną uwagę zarówno przy projektowaniu, jak i budowie oraz określaniu wartości nieruchomości zachodniopomorskich, jest kubatura budynku. Co to jest kubatura budynku i w jaki sposób można ją obliczyć? Zapraszamy do zapoznania się z naszym wpisem!

Przeglądaj nieruchomości

Kubatura budynku – co to jest i jak można ją obliczyć?

Co to jest kubatura budynku?

Jednym z najważniejszych parametrów technicznych prezentowanych w projekcie nieruchomości zachodniopomorskich jest kubatura budynku. Pojęcie to ma również istotne znaczenie przy budowie i określaniu wartości nieruchomości w Szczecinie, Stargardzie, Kołobrzegu czy innych zachodniopomorskich lokalizacjach. Jest więc istotna zarówno dla inwestorów, jak i dla organów nadzoru budowlanego. Definicję kubatury budynku wyjaśniają przepisy prawa, w tym między innymi Prawo budowlane oraz Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także rozporządzenia dotyczące tych ustaw. Kubatura budynku to jego objętość, która mierzona jest w metrach sześciennych. Słowo to zostało zaczerpnięte z języka greckiego, gdzie κύβος oznacza kostkę lub sześcian. Można ją obliczyć, mnożąc powierzchnię zabudowy i wysokość budynku. Wylicza się ją między innymi przy szacowaniu kosztorysu budowy domu, projektowaniu instalacji grzewczej budynku, a także przy planowaniu klimatyzacji i wentylacji. Ma poza tym znaczenie przy dokonywaniu audytów energetycznych budynku. 

Nieruchomości zachodniopomorskie – jak można obliczyć kubaturę budynku?

Wyróżnia się dwa rodzaje kubatur budynku – kubaturę netto, czyli wielkość przestrzeni użytkowej w budynku i kubaturę brutto, która oznacza wielkość bryły po jej zewnętrznym obrysie. W opisie projektów każdego budynku powinna znaleźć się zarówno wartość kubatury netto, jak i brutto. Samo obliczenie kubatury budynku nie jest czynnością skomplikowaną. Wzór na obliczenie kubatury budynku przedstawia się następująco: objętość = długość x szerokość x wysokość. Należy pamiętać, aby zsumować objętości wszystkich pomieszczeń znajdujących się w danej nieruchomości zachodniopomorskiej. Pod uwagę należy więc wziąć między innymi objętość kuchni, pokoi, łazienki, poddaszy oraz wnęk. Nie należy przy tym zapominać o dodaniu objętości elementów zewnętrznych budynku, do których zalicza się balkony czy tarasy, poza tym nie należy mylić kubatury liczonej w metrach sześciennych z powierzchnią budynku, która jest liczona w metrach kwadratowych.