Kredyt mieszkaniowy zachodniopomorskie – Bezpieczny Kredyt 2%

Wielu klientów decydujących się na zakup nieruchomości zachodniopomorskich (zarówno domów, jak i mieszkań pochodzących z rynku pierwotnego i wtórnego) stara się o kredyt mieszkaniowy. Szczecin i Stargard to miasta cieszące się dużą popularnością, zarówno w kwestii mieszkań, jak i domów na sprzedaż. Od lipca wchodzi w życie Program Bezpieczny Kredyt 2 procent. Kto może go zaciągnąć i na jakich warunkach? Ile wynosi maksymalna kwota tego kredytu? Po szczegółowe informacje na temat Bezpiecznego Kredytu 2% zapraszamy do naszego wpisu!

Przeglądaj nieruchomości

Kredyt mieszkaniowy zachodniopomorskie – Bezpieczny Kredyt 2%

Kredyty mieszkaniowe Szczecin, Stargard – zalety i wady rozwiązania 

Jednym ze sposobów uzyskania niezbędnej do zakupu własnego domu lub mieszkania kwoty jest kredyt hipoteczny. Kredyty mieszkaniowe w Szczecinie i Stargardzie mają wiele zalet, do których zalicza się między innymi możliwość szybkiego zamieszkania `na swoim` bez konieczności wieloletniego oszczędzania pieniędzy. Kredyt może być zaciągany na wiele lat – kredytobiorca ma możliwość rozłożenia poszczególnych rat kredytu w zależności od możliwości finansowych na okres nawet 30-35 lat. Na kredyt można kupić także mieszkanie na wynajem. Rozwiązanie to nie jest jednak pozbawione również wad. Starająca się o kredyt mieszkaniowy osoba może np. nie mieć zdolności kredytowej. Ostateczna kwota kredytu może być poza tym znacznie wyższa w porównaniu do pożyczonej z banku sumy, ponadto w przypadku utraty źródła dochodów poważnym problemem może okazać się brak możliwości dalszego spłacania rat kredytu. 

Bezpieczny kredyt 2% – kto może go zaciągnąć? 

Podwyżki stóp procentowych sprawiły, że wielu osobom poszukującym nieruchomości w Szczecinie, czy też w innych zachodniopomorskich lokalizacjach znacznie trudniej jest otrzymać kredyt mieszkaniowy, z czym wiąże się spadek zdolności kredytowej. Z dniem 3 lipca 2023 roku w ramach ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wejdzie w życie nowy program Bezpieczny Kredyt 2%. Będzie on wsparciem dla kredytobiorców, którzy decydują się na zakup pierwszego mieszkania lub domu. Otrzymać je może:

 • osoba, która nie ma wkładu własnego, 
 • osoba z wkładem własnym, który nie przekracza wartości 200 tysięcy złotych, 
 • kredytobiorca, który nie ukończył 45 lat,
 • osoba, która nie posiada prawa do nieruchomości,
 • kredytobiorca, który w dniu składania wniosku nie jest stroną umowy o kredyt hipoteczny – dotyczy to umów, które zostały zawarte w ciągu ostatnich 36 miesięcy.

Bezpieczny kredyt 2% w Szczecinie wziąć mogą również małżonkowie lub rodzice posiadający co najmniej jedno dziecko. Założeniem programu jest więc ułatwienie dostępu do finansowania tym osobom, które nie posiadały własnego mieszkania i domu oraz miały problemy z uzyskaniem kredytu hipotecznego. Osoba, która miała już wcześniej prawo własności do mieszkania lub domu, nie będzie mogła natomiast skorzystać z programu.

Na co można otrzymać bezpieczny kredyt w Szczecinie lub Stargardzie?

Z otrzymanych środków finansowych pochodzących z programu Bezpieczny Kredyt 2% w Szczecinie nabyć można:

 • prawo do zakupu mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego – w programie nie obowiązuje limit cen za 1 m² mieszkania,
 • spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, 
 • prawo do pokrycia wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej oraz kosztów wykończenia,
 • prawo do nieruchomości gruntowej lub jej części, która następnie przeznaczona będzie na budowę domu,
 • możliwość pokrycia wydatków, jakie wiązać się będą z budową domu jednorodzinnego.

Jeśli chodzi o tego rodzaju kredyt (Szczecin, Stargard), maksymalna kwota na dokończenie budowy domu w przypadku singla nie może przekroczyć wartości 100 tysięcy złotych. W przypadku małżeństw, czy też par wychowujących co najmniej jedno dziecko maksymalna kwota na dokończenie budowy domu nie może przekroczyć natomiast wartości 150 tysięcy złotych. 

Maksymalna kwota bezpiecznego kredytu 2% – ile wynosi?

Dla wielu osób poszukujących nieruchomości zachodniopomorskich dobrym rozwiązaniem może okazać się kredyt mieszkaniowy. Szczecin to miasto, w którym wiele osób decyduje się na zakup nieruchomości, z czym związany jest między innymi jego dynamiczny rozwój oraz szerokie możliwości rozwoju. Wiele osób stara się również o kredyt w Stargardzie – mieście położonym w bliskiej odległości od Szczecina. Maksymalna kwota kredytu 2 procent wynosi:

 • 500 tysięcy złotych dla singli,
 • 600 tysięcy złotych w przypadku kredytobiorcy prowadzącego gospodarstwo domowe razem z małżonkiem lub jeśli w skład danego gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedno dziecko.

Minimalny wkład własny na kredyt w Szczecinie, czy też w Stargardzie, może on stanowić 0 złotych, z kolei maksymalny wkład własny na zakup nieruchomości zachodniopomorskich to kwota rzędu 200 tysięcy złotych. 

Kredyty Stargard – przez jaki okres będą dopłaty do Bezpiecznego Kredytu 2%?

Dopłaty w ramach Bezpiecznego Kredytu 2 procent na zakup mieszkania lub domu w Szczecinie przysługiwać będą przez okres 10 lat (120 miesięcy), zmniejszając wysokość każdej kolejnej raty. Wysokość dopłat do kredytu mieszkaniowego w Szczecinie i innych zachodniopomorskich miastach uzależniona będzie przede wszystkim od wyliczonego wskaźnika Banku Gospodarstwa Krajowego. Będzie ona uzależniona od różnicy pomiędzy wyliczonym i opublikowanym wskaźnikiem a stawką 2 procent. Na wysokość rat po zakończeniu programu Bezpieczny Kredyt 2 procent wpływ będą mieć elementy takie jak:

 • pierwotny okres finansowania,
 • aktualny poziom stóp procentowych. 

Przy znacznych wzrostach rat kredytu możliwe będzie wydłużenie okresu spłaty kredytu mieszkaniowego o 5 lat.