Jakie dokumenty potrzebne są do kredytu na budowę domu?

Województwo zachodniopomorskie to atrakcyjny pod względem budowy domów teren, gdzie warto zaplanować swoją przyszłość. Wiele osób decydujących się na budowę wymarzonej nieruchomości zaciąga kredyt. Do uzyskania kredytu na budowę domu konieczne będzie jednak dostarczenie różnych dokumentów i zaświadczeń, dzięki którym będzie można otrzymać zielone światło. Jakie dokumenty potrzebne są do kredytu na budowę domu? Zapraszamy do naszego artykułu!

Przeglądaj nieruchomości

Jakie dokumenty potrzebne są do kredytu na budowę domu?

Nieruchomości zachodniopomorskie – czym jest kredyt na budowę domu?

Bardzo często jedynym sposobem na rozpoczęcie budowy domu w wymarzonej lokalizacji jest zaciągnięcie kredytu. Z jego pomocą można realizować krok po kroku poszczególne etapy budowy domu w województwie zachodniopomorskim. W przeciwieństwie do zakupu nieruchomości w Szczecinie, Stargardzie lub Kołobrzegu, w przypadku budowy domu od podstaw należy samodzielnie oszacować całościowy koszt inwestycji, by móc określić niezbędną na budowę domu kwotę kredytu. 

Kredyt na budowę domu to długoterminowe zobowiązanie, które udzielane jest na budowę konkretnej nieruchomości. Kredyt na budowę domu nie jest wypłacany jednorazowo, co oznacza, że np. ewentualne opóźnienia na placu budowy nie wpłyną na to, że dany bank nie wypłaci potrzebnych do dalszych inwestycji pieniędzy. W przypadku kredytu na budowę domu konieczne będzie przedstawianie różnych dokumentów i zaświadczeń, o których mowa będzie w dalszej części artykułu. 

Jakie dokumenty potrzebne są do kredytu na budowę domu?

Inne dokumenty potrzebne są do uzyskania kredytu, jeśli osoby chcą kupić nieruchomości zachodniopomorskie, a inne w przypadku planowanej budowy domu. Do uzyskania kredytu na budowę domu konieczne może okazać się przedstawienie następujących dokumentów:

  • odpisu z księgi wieczystej,
  • wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów,
  • aktu notarialnego potwierdzającego prawo do własności działki.

Do kredytu na budowę domu niezbędna może być również decyzja o pozwoleniu na budowę, a także kosztorys prac remontowych oraz harmonogram prac, operat szacunkowy, czy też dziennik budowy. Jeśli prace budowlane nie będą prowadzone samodzielnie, potrzebne mogą być również umowy podpisane z wykonawcami. W przeciwieństwie do kredytu przeznaczonego na zakup nieruchomości w Szczecinie lub w innych zachodniopomorskich miastach, który wypłacany jest jednorazowo, przy kredycie na budowę domu środki pieniężne mogą być wypłacane w transzach.