Jaka będzie wysokość podatku od nieruchomości w 2024 roku?

Podatek od nieruchomości zachodniopomorskich naliczany jest od gruntów, budynków i budowli, które stanowią własność lub są w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych, czy też niektórych jednostek organizacyjnych. Wysokość podatku od nieruchomości uzależniona jest od wielu czynników. Jaka będzie wysokość podatku od nieruchomości w Szczecinie, Stargardzie, Kołobrzegu oraz innych zachodniopomorskich lokalizacjach w 2024 roku? Po odpowiedź zapraszamy do naszego wpisu!

Przeglądaj nieruchomości

Jaka będzie wysokość podatku od nieruchomości w 2024 roku?

Co warto wiedzieć o podatku od nieruchomości? 

Podatek od nieruchomości to podatek lokalny, przy którym podstawę opodatkowania w przypadku budynków stanowi ich powierzchnia użytkowa, podobnie jak dla budowli, natomiast dla gruntów jest to powierzchnia gruntu. Wysokość podatku od nieruchomości zachodniopomorskich uzależniona jest między innymi od ich wartości rynkowej, poza tym zależy od stawek podatków ustalanych przez lokalne władze podatkowe. Na wysokość podatku wpływają również inne elementy, w tym rodzaj nieruchomości oraz jej przeznaczenie. Wysokość podatku od nieruchomości uzależniona jest poza tym od stawki, która w danym roku obowiązuje w danej gminie. 

Jaka będzie wysokość podatku od nieruchomości w 2024 roku?

W 2024 roku nastąpi wzrost maksymalnych stawek podatku od nieruchomości – maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2024 roku będą o ok. 15% wyższe od stawek, które obowiązywały w 2023 roku. Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2024 roku dla budynków mieszkalnych wyniosą 1,15 zł za 1 metr 2 powierzchni użytkowej, dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będą kształtować się na poziomie 33,10 zł za 1 metr 2 powierzchni użytkowej, dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stawka wyniesie 1,34 zł za 1 metr 2 powierzchni gruntu, z kolei w przypadku pozostałych gruntów maksymalna stawka podatku wyniesie 0,71 zł za 1 metr 2 powierzchni gruntu. 

Należy mieć na uwadze, że ostateczna wysokość podatku od nieruchomości zachodniopomorskich ustalana jest przez rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw, w związku z czym mogą one się różnić nie tylko w zależności od rodzaju nieruchomości oraz ich wykorzystywania, ale też od ich lokalizacji. Wysokość podatku nie może jednak przekraczać wspomnianych maksymalnych stawek, które zostały ogłoszone przez Ministra Finansów.