Jak zapisać nieruchomość w testamencie?

Jeśli chodzi o rynek nieruchomości, Szczecin, podobnie jak Stargard i Kołobrzeg, to miasto cieszące się ogromną popularnością wśród kupujących. W celu zapisania nieruchomości zachodniopomorskiej konkretnej osobie oraz w celu uniknięcia nieporozumień między spadkobiercami konieczne jest przygotowanie testamentu. Jak zapisać nieruchomość w testamencie? Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu!

Przeglądaj nieruchomości

Jak zapisać nieruchomość w testamencie?

Zapisanie w spadku nieruchomości – Szczecin, Stargard i Kołobrzeg 

Jak zapisać nieruchomość w testamencie, jeśli jej właściciel chce, by po jego śmierci stała się ona własnością wyznaczonej przez niego osoby? W celu zapisania nieruchomości w spadku wybranej osobie oraz uniknięcia nieporozumień między spadkobiercami, konieczne jest przygotowanie testamentu u notariusza. Testament jest oświadczeniem, w którym właściciel nieruchomości powołuje się na spadkobiercę, którym może być jedna lub kilka osób. 

Dokument ten zyskuje moc prawną, jeśli przygotowany zostanie przez jedną osobę – testament powinien zostać sporządzony przez właściciela nieruchomości osobiście. Sporządzająca testament osoba musi być pełnoletnia i świadoma podejmowanych czynności, poza tym powinna mieć pełne prawo do dysponowania swoim majątkiem. Sporządza się go w obecności notariusza, zawierając w nim zapis windykacyjny, który jest rozporządzeniem, w którym wskazany zostaje spadkobierca, a także przedmiot spadku. Spadkobierca otrzymuje przepisaną mu nieruchomość w momencie śmierci spadkodawcy.   

Jak zapisać nieruchomość w testamencie? 

Wielu właścicieli nieruchomości, do których zalicza się między innymi mieszkania i domy, chce zapisać je w spadku np. swoim bliskim krewnym, by mieli oni do nich pełne prawo po ich śmierci. Jak zapisać nieruchomość w testamencie? Jeśli chodzi o przekazanie w spadku nieruchomości, Szczecin, podobnie jak Stargard i Kołobrzeg są miastami, w których bez wątpienia warto pozostać na dłużej. W treści testamentu powinny znaleźć się między innymi informacje na temat rodzaju przepisywanej nieruchomości, poza tym podany powinien zostać jej dokładny adres. Ważne jest także dokładne zaznaczenie udziału, jaki mają w niej mieć osoby, które otrzymają spadek – jeśli testament zostanie sporządzony dla więcej niż jednej osoby. 

Jeśli właściciel nieruchomości nie zaznaczy w testamencie udziału spadkobierców, każda osoba otrzyma jego jednakową część. W testamencie znaleźć powinny się również własnoręczne podpisy spadkodawcy, poza tym powinna znaleźć się w nim data sporządzenia testamentu, a także dane osobowe spadkodawcy oraz spadkobiercy lub spadkobierców. Testament nie jest ważny, jeśli spadkodawca nie podjął decyzji świadomie, poza tym w momencie przygotowywania dokumentu był pod wpływem groźby.