Jak bezpiecznie sprzedać nieruchomość?

Nieruchomości zachodniopomorskie z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością, jednak sama sprzedaż mieszkania, czy też domu to poważne wyzwanie, zwłaszcza dla właściciela, który robi to po raz pierwszy. Do najczęstszych zagrożeń związanych ze sprzedażą nieruchomości zalicza się np. nieotrzymanie pieniędzy za sprzedaną nieruchomość. Jak bezpiecznie sprzedać nieruchomość? Po informacje na ten temat zapraszamy do artykułu!

Przeglądaj nieruchomości

Jak bezpiecznie sprzedać nieruchomość?

Jak można zostać oszukanym przy sprzedaży – bezpieczna sprzedaż nieruchomości 

Każda transakcja związana jest z pewnym ryzykiem. Jednym z największych zagrożeń związanych ze sprzedażą nieruchomości jest brak zapłaty od osoby kupującej. Związane jest to z faktem, iż prawo własności na kupującego przechodzi w momencie podpisania aktu notarialnego, a nie po dokonaniu należnej wpłaty przez kupującego. Jeśli właściciel sprzedaje nieruchomości zachodniopomorskie, może dojść do sytuacji, w której nie otrzyma należnej mu zapłaty, a nieruchomość (mieszkanie, dom) będzie już należała do kogoś innego. Bardzo ważne jest więc skupienie uwagi sprzedawcy na bezpiecznej sprzedaży nieruchomości, by nie doszło do takiej sytuacji. 

Jak bezpiecznie sprzedać nieruchomość? Duże znaczenie przy sprzedaży nieruchomości odgrywa samodzielna weryfikacja strony kupującej. Warto dowiedzieć się, z jakim klientem ma się do czynienia – gotówkowym czy kredytowym. Uwagę należy zwrócić także na sposób, w jaki kupujący podchodzi do kwestii prawnych związanych ze sprzedażą nieruchomości oraz czy jest realnie zainteresowany transakcją.  

Nieruchomości zachodniopomorskie – jak bezpiecznie sprzedać nieruchomość?  

Jak bezpiecznie sprzedać nieruchomość zachodniopomorską? Warto między innymi skorzystać z pomocy biura nieruchomości. Podjęcie takiego kroku zdecydowanie zmniejsza ryzyko wystąpienia nadużyć. Warto także podpisać umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego, która zabezpiecza interesy sprzedającego, który zyskuje prawne możliwości dochodzenia na drodze sądowej swoich należności (ustalonej wcześniej ceny sprzedaży nieruchomości). W umowie przenoszącej własność nieruchomości powinien być wpisany rygor egzekucji (z paragrafu 777 kpc), czyli zapis, że kupujący co do zapłaty ceny sprzedaży poddaje się rygorowi egzekucji. 

Sprzedający powinien pamiętać również o zadatku, dzięki któremu w momencie wycofania się kupującego z transakcji będzie mógł pozostawić całą wpłaconą kwotę. Ważne jest także ustalanie formy zapłaty za mieszkanie. Bezpieczniejszym klientem będzie osoba starająca się o kredyt, ponieważ zobowiązana będzie ona do przedstawienia do aktu notarialnego umowy. Jeśli chodzi natomiast o klienta gotówkowego, może on natomiast nie wykonać przelewu. W przypadku takiego klienta należy pamiętać o skorzystaniu z tzw. depozytu notarialnego.