Czy można sprzedać nieruchomość z kredytem?

Nieruchomości zachodniopomorskie cieszą się ogromną popularnością – zarówno wśród rodzin z dziećmi, jak i singli. Sprzedaż mieszkania jest poważnym przedsięwzięciem, do którego należy w odpowiedni sposób się przygotować. Czy można sprzedać nieruchomość z kredytem? Po odpowiedź na pytanie zapraszamy do naszego artykułu!

Przeglądaj nieruchomości

Czy można sprzedać nieruchomość z kredytem?

Czy można sprzedać nieruchomość z kredytem? 

Niekiedy dojść może do sytuacji, z powodu których konieczna może okazać się sprzedaż nieruchomości z kredytem hipotecznym. Do takich sytuacji zaliczyć można między innymi potrzebę zmiany miejsca zamieszkania, wyjazd za granicę lub chociażby powiększenie się rodziny. Wiele osób decydujących się na sprzedaż mieszkania zadaje sobie pytanie, czy można sprzedać nieruchomość z kredytem? Odpowiedź na to pytanie jest jak najbardziej twierdząca. Podobnie jak w przypadku mieszkania, możliwa jest również sprzedaż domu z kredytem hipotecznym. 

Z formalnego punktu widzenia sprzedaż takiej nieruchomości nie jest szczególnie skomplikowana i wiąże się przede wszystkim z koniecznością pozyskania przez właściciela nieruchomości dodatkowych dokumentów z banku. O konieczności sprzedaży nieruchomości zachodniopomorskiej właściciel koniecznie musi powiadomić bank. Należy mieć jednak na uwadze, że na taką transakcję nie jest wymagana zgoda banku. Ważne jest także uzyskanie od banku informacji na temat obecnej wielkości kredytu hipotecznego, która potrzebna będzie do ustalenia optymalnej ceny za wystawianą na sprzedaż nieruchomość. 

Nieruchomości zachodniopomorskie – sprzedaż mieszkania z kredytem krok po kroku

Przed transakcją konieczne jest uzyskanie od banku kilku ważnych dokumentów. Jednym z nich jest zgoda banku na wykreślenie hipoteki po spłacie zobowiązania. Taka promesa, która ważna jest przez okres 30 dni, ma znaczenie przede wszystkim dla osoby kupującej, która chce nabyć nieruchomość bez żadnych dodatkowych obciążeń. Obciążenia nieruchomości hipoteką nie ma sensu ukrywać przed klientami, ponieważ taką informację można bardzo łatwo znaleźć we wpisie do księgi wieczystej. 

Jak wygląda sprzedaż nieruchomości z kredytem? W pierwszej kolejności należy udać się do banku w celu uzyskania zaświadczenia o bieżącym stanie zadłużenia z tytułu kredytu hipotecznego. Następnie należy znaleźć kupca, po czym należy pozyskać z banku promesę, która dotyczyć będzie wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej po spłacie kredytu. Kolejnym krokiem jest podpisanie z osobą kupującą aktu notarialnego o przeniesieniu własności mieszkania. Następnie ma miejsce spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego przez właściciela. Na koniec transakcji kupujący powinien ponownie zgłosić się do banku w celu otrzymania listu mazalnego, zwanego również kwitem, który zawiera zgodę na wykreślenie hipoteki, po czym należy przekazać go osobie, która nabyła daną nieruchomość.