Co to jest umowa przedwstępna? Jaka jest różnica między umową przedwstępną w formie zwykłej pisemnej i w formie aktu notarialnego?

Umowa przedwstępna jest narzędziem prawnym często stosowanym na rynku nieruchomości, które umożliwia stronom zabezpieczenie przyszłej transakcji kupna-sprzedaży lub innego rodzaju umowy. Jest to szczególnie przydatne, gdy jedna lub obie strony potrzebują więcej czasu na spełnienie określonych warunków przed zawarciem umowy właściwej, na przykład uzyskanie finansowania lub zakończenie innych transakcji.

Przeglądaj nieruchomości

Co to jest umowa przedwstępna? Jaka jest różnica między umową przedwstępną w formie zwykłej pisemnej i w formie aktu notarialnego?

Co to jest umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna to umowa, w ramach której strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy właściwej (definitywnej), której przedmiotem jest zazwyczaj przeniesienie własności nieruchomości lub innego przedmiotu. W umowie tej określa się warunki umowy właściwej, takie jak cena, termin zawarcia, sposób zapłaty, a także inne istotne ustalenia dotyczące przyszłej transakcji.

 

Forma umowy przedwstępnej

Umowa przedwstępna może być zawarta w dwóch formach: zwykłej pisemnej lub w formie aktu notarialnego. Wybór formy umowy zależy od wymagań prawnych, preferencji stron oraz rodzaju transakcji.

 

Zwykła forma pisemna

• Dostępność: jest prostsza i często szybsza w realizacji, nie wymaga udziału notariusza.

• Koszty: wiąże się z niższymi kosztami początkowymi, ponieważ nie wymaga opłat notarialnych.

• Skuteczność: w przypadku nieruchomości, umowa przedwstępna zawarta w formie zwykłej pisemnej nie daje pełnego zabezpieczenia prawego. Jeśli sprzedający odmówi zawarcia umowy właściwej, kupujący może mieć ograniczone możliwości dochodzenia swoich praw tylko do roszczeń odszkodowawczych.

 

Forma aktu notarialnego

• Bezpieczeństwo: zapewnia większe zabezpieczenie prawne. Zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego umożliwia kupującemu dochodzenie zawarcia umowy właściwej na drodze sądowej, co jest szczególnie istotne w transakcjach dotyczących nieruchomości.

• Koszty: jest związana z wyższymi kosztami początkowymi ze względu na konieczność opłacenia usług notarialnych.

• Zabezpieczenie: w przypadku niespełnienia warunków umowy przez sprzedającego, kupujący może żądać zawarcia umowy właściwej przed sądem, co jest znaczącą przewagą tej formy.

 

Kluczowe różnice

Podstawową różnicą między umową przedwstępną zawartą w formie zwykłej pisemnej a formą aktu notarialnego jest poziom zabezpieczenia prawnego i konsekwencje dla stron. Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego oferuje znacznie silniejsze zabezpieczenie wykonania umowy, umożliwiając stronom dochodzenie spełnienia zobowiązań na drodze sądowej. Z kolei umowa w formie zwykłej pisemnej jest szybsza i tańsza w realizacji, ale wiąże się z mniejszym zabezpieczeniem praw strony nabywającej.

 

Podsumowanie

Wybór formy umowy przedwstępnej powinien być dokładnie przemyślany i dostosowany do specyfiki transakcji oraz potrzeb i oczekiwań stron. W przypadku transakcji dotyczących nieruchomości, ze względu na wysokie wartości i znaczenie zabezpieczenia praw, często zalecana jest forma aktu notarialnego. Zapewnia ona większą pewność i bezpieczeństwo transakcji, choć wiąże się z dodatkowymi kosztami.