Co to jest służebność mieszkania i z czym się wiąże ?

Nierzadko dochodzi do sytuacji, w której rodzice chcą przepisać na dzieci np. nieruchomość zachodniopomorską, w której mieszkają, chcąc jednocześnie zapewnić możliwość mieszkania w niej aż do śmierci. W takiej sytuacji najczęściej stosuje się rozwiązanie prawne, jakim jest służebność mieszkania. W jaki sposób można ją ustanowić i jakie prawa oraz obowiązki nabywają z jej tytułu służebnicy?

Przeglądaj nieruchomości

Co to jest służebność mieszkania i z czym się wiąże ?

Służebność mieszkania – co to jest?


Pod pojęciem służebność mieszkania kryje się rozwiązanie prawne, które stosuje się w sytuacji, kiedy rodzice chcą przepisać na dzieci np. nieruchomości zachodniopomorskie, których są właścicielami. Warunkiem jest jednak możliwość dalszego zamieszkiwania w nieruchomości aż do śmierci. Aby służebność była ważna, powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Może zostać zasądzona również przez sąd lub stanowić warunek decyzji administracyjnej. Ważne jest jednak, by bez względu na sposób ustanowienia została wpisana do działu III księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy. Ustanowienie służebności mieszkania zawsze wiąże się z podaniem liczby pomieszczeń, z których służebnik ma prawo korzystać. Może to być np. jeden pokój lub całe piętro.

Służebność zawsze przysługuje konkretnej osobie, która została wskazana w dokumencie z imienia i nazwiska, stając się służebnikiem. Sam proces ustalenia służebności jest prosty. W celu przygotowania aktu notarialnego należy zgłosić się do kancelarii. Następnie w dokumencie należy wskazać pomieszczenie lub części budynku dotyczące służebności oraz zakres pozostałych uprawnień, do których zalicza się np. warunki przeprowadzania remontów. Ważność dokumentu zawsze potwierdzona zostaje pieczęcią notariusza. Służebności nie można nabyć w drodze zasiedzenia.

Jakie prawa mają służebnicy?


Osoby, które mają służebność mieszkania, mają prawo do korzystania ze wskazanych w dokumencie pomieszczeń, a także z pomieszczeń, które przeznaczone są do wspólnego użytku. Warto także zaznaczyć, że służebnik zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z mediów, a także opłat za mieszkanie, jeśli w akcie nie zaznaczono inaczej. Osoba, która ma służebność, może również przyjąć na mieszkanie małżonka i niepełnoletnie dzieci, które mogą pozostać także w momencie, kiedy uzyskają pełnoletność. Służebność wygasa w momencie śmierci uprawnionego. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że nie ma możliwości zbycia tego prawa, dziedziczenia, czy też przeniesienia go na osoby trzecie. Istnieje możliwość sprzedania lub wynajęcia mieszkania ze służebnością, bez zgody służebnika. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że w momencie zmiany właściciela nieruchomości, służebnik ma do niej ustalone wcześniej prawa, które wygasają w momencie śmierci.