Co to jest prawo pierwokupu nieruchomości?

Nieruchomości zachodniopomorskie cieszą się ogromną popularnością, a Szczecin, Stargard i Kołobrzeg to miasta, w których ofert z rynku pierwotnego i wtórnego nie brakuje. W niektórych sytuacjach sprzedaż nieruchomości skomplikować może jednak prawo pierwokupu. Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości? Po więcej informacji na temat prawa pierwokupu nieruchomości zapraszamy do naszego artykułu!

Przeglądaj nieruchomości

Co to jest prawo pierwokupu nieruchomości?

Prawo pierwokupu nieruchomości – co warto o nim wiedzieć?

Rynek nieruchomości obfituje w różne rozwiązania prawne, które mają istotny wpływ na sposób, w jaki może odbywać się sprzedaż danej nieruchomości zachodniopomorskiej. W Kodeksie Cywilnym znaleźć można między innymi przepisy dotyczące pierwokupu nieruchomości. Co to jest prawo pierwokupu nieruchomości? Prawo to związane jest z zastrzeżeniem dla jednej ze stron, że będzie ona mieć pierwszeństwo w zakupie danej nieruchomości, jeśli druga strona będzie ją sprzedawać. Może ono wynikać zarówno z obowiązujących przepisów, które mogą dotyczyć np. prawa pierwokupu zabytków na rzecz gminy, jak i być efektem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Instytucję prawa pierwokupu określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny, Art. 597, nieruchomość, która została objęta prawem pierwokupu, może być sprzedana osobie trzeciej pod warunkiem, że uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona.

Jak wygląda sprzedaż nieruchomości zachodniopomorskiej z prawem pierwokupu? 

Jeśli dla określonej nieruchomości zachodniopomorskiej zostanie ustalone prawo pierwokupu, jej sprzedaż wiąże się z zawarciem dwóch umów. Pierwszym krokiem przy sprzedaży takiej nieruchomości jest zawarcie umowy z kupującym, w której właściciel zobowiązuje się przenieść na kupującego własność nieruchomości za określoną w umowie cenę (przeniesienie własności nastąpi, jeśli uprawniony nie skorzysta z prawa pierwokupu). Kolejnym krokiem jest zawiadomienie o planowanej sprzedaży uprawnionego do prawa pierwokupu poprzez przesłanie mu podpisanej umowy sprzedaży. Wówczas uprawniony w ciągu miesiąca musi podjąć decyzję o skorzystaniu (lub nie) z prawa pierwokupu. Jeśli uprawniony skorzysta z prawa pierwokupu, będzie właścicielem na takich samych warunkach, jakie zawierała umowa sprzedaży między właścicielem a kupującym. Jeśli uprawniony nie skorzysta z prawa pierwokupu, wtedy właściciel może podpisać drugą umowę z kupującym, która wiąże się z przeniesieniem na niego własności nieruchomości.